Studerende, der leger som et led i deres undervisning

Viden om leg og læring

Ny forskningsartikel udvikler begrebet om legekvaliteter

Om udvikling af begreber for det legende på lærer- og pædagoguddannelserne.

Under 3 designeksperimenter, der er skabt i forbindelse med P+Ls udviklingsprojekt, har professor Helle Marie Skovbjerg og seniorforsker Helle Hovgaard Jørgensen forsket i det legende i undervisninger på pædagog- og læreruddannelser. Deres forskning har udmøntet sig i en artikel, der er udgivet i tidsskriftet Læring Og Medier i oktober 2021.

Artiklen undersøger og udvikler begrebet om legekvaliteter, og Helle Marie Skovbjerg og Helle Hovgaard Jørgensens forskning peger på, at legekvalitetsbegrebet har følgende karakteristika: Legekvaliteter er bundet til konkrete situationer. Legekvaliteter er nært knyttet til handlinger. Legekvaliteter er fluktuerende og er altid legekvaliteter for nogen.

Men hvorfor udvikle et legekvalitetsbegreb?

Det beskrives i artiklen, hvordan den nuværende litteratur på området finder, at sammenkoblingen mellem det legende og uddannelse er omdiskuteret og modsætningsfyldt. Leg er holdt på afstand fra både det faglige indhold og fra kernen ved uddannelse. Men legende tilgange til undervisning kan imødekomme nogle af de udfordringer, fremtidens uddannelser står over for; at tiltrække dygtige og engagerede unge til professioner som pædagog- og læreruddannelse og skabe en nær relation mellem uddannelse og profession.

Derudover fremhæver artiklen, at den eksisterende forskning peger på et behov for dybere indsigt i, hvordan det legende kan være til stede i uddannelserne. Denne artikels fokus og centrale bidrag er udviklingen af legekvalitetsbegrebet. Intentionen er at gøre det muligt at se på eksisterende undervisning og spørge til legekvaliteterne i disse. Ligeledes kan vi benytte begrebet som princip for at designe og forme den undervisning, der skal planlægges i fremtiden.

Sidst i artiklen, kan du også læse diskussionen af begrebets teoretiske og praktiske implikationer for professionsuddannelserne.

Artiklen “Legekvaliteter – Udvikling af et begreb om det legende i lærer- og pædagoguddannelsen” er udgivet hos Tidskriftet Læring Og Medier, og du kan læse den her.