Pædagogstuderende udvikler og afprøver egne bordrollespil, som led i skole-fritidsspecialiseringen.

Viden om leg og læring

Skal man øve sig for at kunne lege?

En booklet om betydningen af færdigheder, og hvordan man kan skabe deltagelsesmuligheder for alle.

Et af de væsentlige kendetegn ved legende tilgange i undervisning er, at der er fokus på at skabe deltagelsesmuligheder for alle. Men er legende tilgange per definition alsidige og inkluderende for alle?

Når de studerende på pædagoguddannelsen eksempelvis har en undervisningstime, hvor drama anvendes i et rollespil om lærer-elev interaktion i matematikundervisningen, så forventes alle at kunne være med. Eller når billedkunst bliver brugt til at udtrykke følelser om en udfordrende case fra praktikken, så forventes alle også i et vist omfang at være i stand til det.

Seniorforskere, Ole Lund og Mikkel S. W. Boysen har, som led i deres forskning i didaktik og legende tilgange til læring på pædagog- og læreruddannelsen, undersøgt hvilken betydning de studerendes færdigheder og erfaringer har for deres muligheder for at kunne deltage i undervisning med legekvaliteter.

I bookletten kommer de med en række løsningsforslag til, og udfolder vigtigheden af, at for at lykkes med legende tilgange i undervisningssituationer og praksis, så skal der også være plads til, at studerende kan øve sig i at anvende både fagrelaterede og ikke fagrelaterede medier.

Bookletten er en formidlingsartikel skrevet med udgangspunkt i en videnskabelig artikel, skrevet og indsendt i 2021:

Boysen, M. S. W., Lund, O., Jørnø, R. L., & Skovbjerg, H. M. (2023). The role of expertise in playful learning activities: a design-based self-study within teacher education aimed at the development of tabletop role-playing games. Teaching and Teacher Education: An International Journal of Research and Studies, 128, 1-12. Artikel 104128. https://doi.org/10.1016/j.tate.2023.104128