Viden om leg og læring

PlayLab set gennem undervisernes øjne

En booklet om oplevelsesbaserede fortællinger og erfaringer med et etableret lege- og læringslaboratorium på Københavns Professionshøjskole

Hvilken rolle spiller rum, stemninger og materialiteter i underviserens oplevelse af at skulle arbejde med legende tilgange til læring i PlayLab på pædagog- og læreruddannelsen?

Det har Vici Daphne Händel, Anne Zoëga Kristensen, Jakob Hedegaard og Mathias Sune Berg undersøgt, som en del af Playful Learnings forsknings- og udviklingsprojekt. De har interviewet fem undervisere og diskuterer i bookletten undervisernes oplevelser gennem tre temtatikker: undervisernes tidligere erfaringer, tone of teaching samt stemningen og atmosfæren i PlayLab

Læs med i bookletten og bliv klogere på hvordan en legende pædagogisk tilgang til læring kan give underviserne et mere mangfoldigt grundlag for undervisningsmetoder.