Viden om leg og læring

Ledelse af co-teaching – rum, rammer og relationer i samarbejdet om skoleudvikling

En udgivelse, om hvordan skoleledelsen kan bidrage med gode rammer og stilladsering til en bæredygtig co-teaching kultur.

Hvordan kan en skoleledelse bedst rammesætte, facilitere og stilladsere en co-teaching praksis, som kan motivere det pædagogiske personale på en legende og fællesskabsskabende måde?

Det kan du få svaret på i Anne Brøndum Andersen og Lisbet Baad Pedersens artikel ‘Ledelse af co-teaching – rum, rammer og relationer i samarbejdet om skoleudvikling’. Den er anden og sidste udgivelse i en serie om co-teaching i folkeskoleregi.

Den første artikel introducerede Play@Hearts arbejde med co-teaching som redskab til kompetenceudvikling og kapacitetsopbygning i pædagogers og lærers praksis med legende tilgange til teknologiforståelse. Denne artikel går et spadestik dybere og undersøger, hvordan ledelsens rolle er en vigtig brik i det puslespil, som er en bæredygtig, effektiv og ikke mindst god co-teaching samarbejdskultur.

Artiklen er skrevet af to lektorer og konsulenter i Play@Heart-projektet – Anne Brøndum Andersen (UCN) og Lisbet Baad Pedersen (UC Syd) – og den er baseret på observationer, erfaringer og interviewcitater med pædagogisk personale.

Hvis du vil høre mere om co-teaching som redskab til videndeling og samarbejde om praksis– og skoleudvikling, kontakt da Anne Brøndum Andersen eller Lisbet Baad Pedersen.