Fire studerende og en lærer er samlet om et bord, og læreren er i færd med at forklare noget.

Viden om leg og læring

Webinar: Hvordan "gør" man det at være studerende

Om de krav og rammer, der stilles de studerende, når vi inddrager legende tilgange.

Hvilke krav, rammer og betingelser stiller legende undervisning for den studerende?

Se med på vores seneste webinar, hvor Oline Pedersen og Line Togsverd åbner op for den diskussion, og hvor de blandt andet folder deres forskning i de studerendes deltagelsesmuligheder – og umuligheder – i undervisning med legende tilgange ud.  

Blandt hovedpointerne fra webinaret ses det at: 

  • De studerende rigtig gerne vil den legende undervisning, og det kan give dem kropslig erfaring. 
  • En studerende, der lykkes med at tage del i legende undervisning, også er en studerende, der begår fejl. 
  • En af barriererne for de studerendes oplevelser med legende undervisning er, at der er dårlige vilkår for netop den type undervisning i uddannelsessystemet.  

Derudover rejser deltagerne på webinaret også flere spørgsmål, der lægger op til yderligere undersøgelser – for hvad med kravene, betingelserne og rammerne for underviseren i planlægningen og udførelsen af den legende undervisning?