Et lokale på en skole, som er indrettet til at man udforsker, undersøger og leger med de ting, der er der

Viden om leg og læring

Play@Heart præsenterer nyt designværktøj 'Rumkompasset'

En designguide til legende læringsmiljøer.

I en ny artikel fra Play@Heart-projektet, kan du læse om de pædagogiske og designmæssige overvejelser bag udviklingen af PlaySpaces og om designværktøjet ‘Rumkompasset’.

I et indledende litteraturstudie viser det sig at rum og materialer spiller en stor rolle i forhold til læreprocesser – men hvilken betydning de to elementer har for læreprocesser med legende tilgange er et uudforsket felt. Dén udforskning har Helle Hovgaard Jørgensen og Vibeke Schrøder taget på sig. Se med på webinaret, hvor de to seniorforskere bad webinar-deltagerne om at gå ud i deres PlayLabs og kigge på, hvad der er unikt for præcis deres læringsrum – og bliv klogere på hvad forskningen foreløbigt peger på.

Til dig, der skaber legende læringsmiljøer

Arbejder du som lærer eller pædagogisk konsulent på en skole? Søger du inspiration til dit arbejde med udvikling og design af kreative læringsmiljøer?

Play@Heart har netop udgivet en ny artikel ‘Rumkompasset – et praksisrettet designværktøj til udvikling af PlaySpaces’, som formidler projektets pædagogiske og designmæssige overvejelser bag opbygningen af kreative læringsmiljøer, de såkaldte Playspaces.

Artiklen præsenterer designværktøjet Rumkompasset, som kan anvendes under udvikling af Playspaces. For at skabe kreative læringsmiljøer på en skole kan man som lærer, ifølge Rumkompasset, fokusere på følgende tre kategorier:

  1. Legende tilgange: Denne kategori består af i alt seks forskellige tilgangsformer: ”fantasi og fortælling”, ”Imitationer og roller”, ”krop og sansning”, ”afprøvning og modellering”, ”regler og benspænd” samt ”konkurrence og grænser”.
  2. Almendidaktiske grundformer: Denne kategori handler om udvikling af reelle, prototypiske læringsforløb, hvor den legende tilgang til teknologiforståelse er omdrejningspunktet.
  3. Rumlige scenografier: Denne kategori omhandler de fysiske rammer – om det måtte være et rum, flere rum, et område eller blot et møbel.

Artiklen er skrevet af Kasper Kjeldgaard Stoltz, førende ekspert inden for uddannelsesarkitektur og læringsmiljøer.

Om Play@Heart

Som en del af Play@Heart-projektet er 12 skoler i gang med at designe egne Playspaces. De nye Playspaces er læringsmiljøer, hvor børn, lærere og pædagogisk personale kan lege, eksperimentere, lære og være kreative med teknologi.