Viden om leg og læring

Co-teaching som redskab til kompetenceudvikling og kapacitetsopbygning

Om Co-teaching og dens bidrag til skoleudvikling.

Hvad er co-teaching, og hvordan kan det bidrage til skoleudvikling? Artiklen ”Co-teaching og playful skoleudvikling – sammen forandrer vi skolens undervisningskultur” giver en introduktion til Play@Hearts arbejde med co-teaching.

Det kan du blive klogere på i Anne Brøndum Andersen og Lisbet Baad Pedersens artikel ‘Co-teaching og playful skoleudvikling – sammen forandrer vi skolens undervisningskultur’. Artiklen introducerer Play@Hearts arbejde med co-teaching som et redskab til kompetenceudvikling og kapacitetsopbygning pædagoger og læreres praksis med legende tilgange til teknologiforståelse.

Artiklen er skrevet af to lektorer og konsulenter i Play@Heart-projektet, Anne Brøndum Andersen (UCN) og Lisbet Baad Pedersen (UC Syd) og er baseret på observationer fra skolebesøg, et spørgeskema og interviews med både pædagoger og lærere.

Artiklen er den første del af en serie om co-teaching i Play@Heart. Del 2 udkommer i starten af 2024.

Hvis du vil høre mere om co-teaching som redskab til videndeling og samarbejde om praksis- og skoleudvikling, kontakt Anne Brøndum Andersen på anba@ucnact2learn.dk og Lisbet Baad Pedersen på libp@ucsyd.dk.