Se med på vores seneste webinar, hvor Oline Pedersen og Line Togsverd åbner op for den diskussion og hvor de blandt andet folder deres forskning i de studerendes deltagelsesmuligheder – og umuligheder – i undervisning med legende tilgange ud.  

Blandt hovedpointerne fra webinaret, ses det at: 

  • De studerende rigtig gerne vil den legende undervisning, og det kan give dem kropslig erfaring. 
  • En studerende der lykkes med at tage del i legende undervisning, også er en studerende der begår fejl. 
  • En af barriererne for de studerendes oplevelser med legende undervisning er, at der er dårlige vilkår for netop den type undervisning i uddannelsessystemet.  

Derudover rejser deltagerne på webinaret også flere spørgsmål, der lægger op til yderligere undersøgelser – for hvad med kravene, betingelserne og rammerne for underviseren i planlægningen og udførelsen af den legende undervisning?