Forskning viser, at legens kvaliteter giver mulighed for, at børn og unge får handlerum, oplever glæde og samhørighed i fællesskaber. Det vil sige, at legen skaber deltagelsesmuligheder, og legen baner vejen for trivsel, udvikling og læring. Derfor vil vi i et nyt forskningsprojekt, P+L Praxis Research, gå på opdagelse i legens muligheder og betydning for børn og unge i alderen 0-15 år.  

Vi søger vuggestuer og skoler, der brænder for at udforske og være med til at undersøge legens betydning i deres egen praksis og i tæt samarbejde med vores forskere fra landets professionshøjskoler, Aalborg Universitet, Aarhus Universitet – DPU og Designskolen Kolding.  

Lyst til at udforske og lære

Det nye forskningsprojekt er centreret om børns trivsel, med et særligt fokus på at sikre deltagelsesmuligheder for alle børn og unge, i arbejdet med legende tilgange til deres udvikling og læring.  

“Vi ved at glade børn leger, og vi ved, at børn der leger, er glade. Og så ved vi, at legen skaber nysgerrighed og lyst til at være sammen med andre, og de ting har betydning for, om man bliver ved med at være motiveret for at lære og at udforske verden. “ 

— HELLE MARIE SKOVBJERGforskningsleder i P+L Praxis Research og professor ved Designskolen Kolding

Vi er interesserede i at undersøge, hvordan vi kan bruge legen og det legende til, i de helt små børns tilfælde, at invitere flere børn ind i legen. I de unges tilfælde er vi optagede af at undersøge, hvordan vi kan bruge det legende til at invitere flere unge til at deltage – og engagere sig i fagene. Vi ved nemlig også, at man ikke kan skabe eller designe deltagelse, men man kan skabe mulighederne for det. I ansøgningen nedenfor fremgår det, hvilke læreplanstemaer og fag, vi vil udforske. 

Faglig udvikling og sparring på egen praksis

Som deltager i forskningsprojektet kan du udvikle dine kompetencer og eksperimentere med legende tilgange, med udgangspunkt i din egen praksis. Vi lægger vægt på, i fællesskab at udforske hvordan I som fagprofessionelle kan understøtte børn og unges deltagelsesmuligheder. Du er også med til at udvikle et fagprofessionelt fællesskab, både i din egen institution men også på tværs af de institutioner, der deltager i forskningsprojektet. Vi håber, vi har vakt dit mod – og din lyst til at udforske sammen med os. Udfyld din ansøgning i dag, så får du besked efter den 13. april. Herefter aftaler vi besøg på de udvalgte institutioner, som vil foregå i slut april og maj.  

Tilgå ansøgningsformularen her.

Mød de to projektledere i videoen her.