En ny undersøgelse viser, at legende evalueringsværktøjer er med til at styrke vores overordnede sprog for det legende. Undersøgelsen, Playful Evaluation, har gennem udforskning og eksperimenter, udviklet en række evalueringsværktøjer, der kan anvendes hos studerende som er eller har været i berøring med legende tilgange til læring. Værktøjerne undersøger de studerendes professionsudvikling, og hvordan legende tilgange til både undervisning og læring bidrager til deres udvikling. Dette er sidste og tredje værktøj fra projektet. 

I procesrapporten beskrives det at:

Ideen til Tjek-Ind Selfie udsprang af interview med studerende ved pædagoguddannelsen. De fortalte, at de gennem undervisning med legende tilgange fik lov at udtrykke tanker på legende måder, f.eks. ved at konstruere figurer i papir eller andre materialer. En studerende fortalte, at de skulle konstruere en figur i papir om egne tanker og spørgsmål til legende tilgange til læring. Det gav ikke mening for den studerende, og det var svært at vide, hvor man skulle starte. Men da den studerende begyndte at fornemme og interagere med materialer, skete der noget. Tankerne flød på en helt anden måde, end den studerende havde forventet eller oplevet før.

Læs hele undersøgelsen i procesrapporten eller hop direkte ud i Tjek-Ind Selfie. Der er beskrevet en udførlig guide til anvendelse i nedenstående pdf. Men først kan du læse 8 anbefalinger fra undersøgelsen, når det handler om at arbejde med legende tilgange til evaluering og brugen af evalueringsværktøjerne. God fornøjelse! 

Vi anbefaler...

  • at evalueringsværktøjerne i deres nuværende form kan anvendes hos studerende ved pædagog- og læreruddannelserne.
  • at man som underviser undersøger, hvor meget eller lidt viden, de studerende har om legende tilgange.
  • at de studerende inden brugen af værktøjerne starter med at tale i mindre grupper om, hvad legende tilgange er.
  • at underviserne også anvender evalueringsværktøjerne til at udforske, hvordan undervisere taler om legende tilgange til undervisningen.
  • at værktøjerne anvendes efter en undervisningsgang, hvor legende tilgange er anvendt, og man ønsker et her og nu billede.
  • at undervisere italesætter legende tilgange til læring, da det på den måde synliggøres for de studerende, hvilke læreprocesser de gennemgår, og dermed bliver det lettere at evaluere. 
  • at de beskrevne evalueringsværktøjer videreudvikles til undervisere på pædagog- og læreruddannelserne. 
  • at værktøjerne også anvendes i skoler og dagtilbud samt på efter- og videreuddannelser. 
Tjek-Ind Selfie

Vejledning til anvendelse

Her får du en vejledning til, hvordan du benytter evalueringsværktøjet i din egen undervisning. I vejledningen er der både rekvisitter, scenarier og refleksionsspørgsmål - alt kan du printe ud.

Læs vejledningen her
Vil du vide mere?

Procesrapport

I procesrapporten kan du læse hvad værktøjerne udspringer af, dykke ned i teorierne vi har brugt og hvad vi har fået ud af interview med studerende.

Læs procesrapporten her