Som led i vores forskningsprojekt og i udviklingen af legekvalitetsbegrebet, har forskerne Helle Marie Skovbjerg og Helle Hovgaard Jørgensen samt designeren Keila Pérez udviklet Play Tarot Cards. Play Tarot Cards er et sæt kort, som hjælper med at tale om de af legens kvaliteter, der kan træde frem i legende undervisning.

I nedenstående Booklet finder du en beskrivelse af Play Tarot Cards, samt en guide til, hvordan du bruger kortene.

Play Tarot Cards

 – en metode til at udforske legekvaliteter i undervisning med legende tilgange
Læs Booklet'en herDownload Booklet'en
In English

How can we talk about play qualities

How can we adress the play qualities that emerge in teachings with playful approaches? And why do we need to talk about the qualities of play?

As part of our research programme and development of the concept of play qualities, researchers Helle Marie Skovbjerg and Helle Hovgaard Jørgensen and designer Keila Pérez have developed a new design – Play Tarot Cards. Play Tarot Cards helps you to discuss the play qualities you might experience throughout teachings that are planned as playful.

In the following Booklet you will find a description of the Play Tarot Cards as well as a guide to using the cards.

Play Tarot Cards

 – a method to explore play qualities in teaching using playful approaches
Read the Booklet hereDownload the Booklet