En ny undersøgelse viser, at legende evalueringsværktøjer er med til at styrke vores overordnede sprog for det legende. Projektet, Playful Evaluation, har gennem udforskning og eksperimenter, udviklet en række evalueringsværktøjer, der kan anvendes hos pædagog- og lærerstuderende som er eller har været i berøring med legende tilgange til læring. Værktøjerne undersøger de studerendes professionsudvikling, og hvordan legende tilgange til både undervisning og læring bidrager til deres udvikling. Refleksionsrollespil er første ud af tre værktøjer, vi kommer til at udgive over den kommende periode.

Læs om undersøgelsen og projektet i procesrapporten eller hop direkte ud i Refleksionsrollespil. Du finder en udførlig guide til at anvende værktøjet i nedenstående pdf. Men først kan du læse 8 anbefalinger fra Astrid Lasthein Lehrmann, Helle Marie Skovbjerg og Laila Grøn Truelsen, til når du skal arbejde med legende tilgange til evaluering og brugen af evalueringsværktøjerne. God fornøjelse!

Vi anbefaler...

  • at evalueringsværktøjerne i deres nuværende form kan anvendes hos studerende ved pædagog- og læreruddannelserne.
  • at man som underviser undersøger, hvor meget eller lidt viden, de studerende har om legende tilgange.
  • at de studerende inden brugen af værktøjerne starter med at tale i mindre grupper om, hvad legende tilgange er.
  • at underviserne også anvender evalueringsværktøjerne til at udforske, hvordan undervisere taler om legende tilgange til undervisningen.
  • at værktøjerne anvendes efter en undervisningsgang, hvor legende tilgange er anvendt, og man ønsker et her og nu billede.
  • at undervisere italesætter legende tilgange til læring, da det på den måde synliggøres for de studerende, hvilke læreprocesser de gennemgår, og dermed bliver det lettere at evaluere. 
  • at de beskrevne evalueringsværktøjer videreudvikles til undervisere på pædagog- og læreruddannelserne. 
  • at værktøjerne også anvendes i skoler og dagtilbud samt på efter- og videreuddannelser. 
Refleksionsrollespil

Vejledning til anvendelse

Her får du en vejledning til, hvordan du benytter evalueringsværktøjet i din egen undervisning. I vejledningen er der både rekvisitter, scenarier og refleksionsspørgsmål - alt kan du printe ud.

Læs vejledningen her
Vil du vide mere?

Procesrapport

I procesrapporten kan du læse hvad værktøjerne udspringer af, dykke ned i teorierne vi har brugt og hvad vi har fået ud af interview med studerende.

Læs procesrapporten her