Det er ikke længe siden vi første gang introducerede Play@Heart-projektet, og meget er sket siden da. Projektledelsen har netop udvalgt de 12 skoler til samarbejdet, som forløber frem til 2025. De 12 udvalgte skoler kommer til at arbejde med kreative læringsmiljøer, teknologiforståelse og legens potentialer i forhold til børns læring. Som et led i projektet, kommer skolerne til at etablere PlaySpaces, som er utraditionelle og nytænkende læringsmiljøer. Her er der er plads til at både børn og voksne kan lege, eksperimentere, lære og være kreative med teknologi.

Vi har talt med nogle af de deltagende skoleledere for at høre, hvad de håber, projektet kan bidrage med til deres skole:

”Med deltagelse i projektet er vores mål, at Play@heart kan understøtte skolens udvikling med en kreativ, eksperimenterende og legende tilgang til læring på alle skolens klassetrin. At konkrete medarbejdere får inspiration og kompetencer til at kunne igangsætte læringsprocesser på tværs af fag og problemstillinger – hvor inddragelse af IT bliver en naturlig del af processen. At eleverne oplever, at de hver især og sammen kan være med til at skabe og forandre.”

- KIM STENHOLM PAULSENSkoleleder for Lundehusskolen i København

”Vi drømmer om muligheden for at træde et lille skridt ind i fremtidens pædagogik – en pædagogik som vil få større fokus på motivation og leg, kreativitet og fritænkning. Samtidig med at anerkendelsen af fagenes didaktik og lærernes erfaringer i egen praksis bibeholdes.Med Play@Heart skal vi arbejde med teknologiforståelse og eksperimenterende pædagogik. I det ligger et mindset, hvor kreativitet og livsmod træder frem, som pejlemærker for at lykkes. På den måde håber vi, at projektet udover at etablere nye faglige arbejdsformer især åbner for muligheden for at styrke elevernes bevidsthed, deres trivsel og tro på sig selv.

- LOUISE MAAGAARD HØYBYESkoleleder for Højslev Skole

“Play@Heart tilbyder en fantastisk mulighed for udvikling af nogle af skolens kerneområder – innovation og STEM. Vi arbejder hele tiden på at skabe læring og glæde hos vores elever og ser den legende tilgang i projektet som meget motiverende for skolens elever.Det professionelle samarbejde med UCL vil give vores medarbejdere et fælles kompetenceløft og sikre praksisviden til fremtidig forskning. Vi er med til noget, hvor vi alle kan blive dygtigere til udvikling af fremtidens undervisning.”

- LARS ERIKSENSkoleleder på Sct.Hans Skolen i Odense

De 12 skoler er:

 • Skansevejens Skole, Skansevej 2, 9400 Nørresundby
 • Løsning Skole, Ny Skolegade 13, 8723 Løsning
 • Skovvangskolen, Skovvangsvej 150, 8200 Aarhus
 • Sydmors Skole og Børnehus, Smedebjergevej 61, 7980 Vils
 • Højslev Skole, Skolevej 13, 7840 Højslev
 • Varnæs Skole, Varnæs Kirkevej 15, 6200 Aabenraa
 • Tåsingeskolen, Lundbyvej 43, 5700 Svendborg
 • Sct. Hans Skole, Skibhusvej 188, 5000 Odense
 • Højelse Skole, Baunebjergvej 1 C, 4623 Lille Skensved
 • Hvalsø Skole, Skolevej 5, 4330 Hvalsø
 • Lyngholmskolen, Hvilebækgårdsvej 1, 3520 Farum
 • Lundehusskoven, Lersø Parkallé 152, 2100 København

Erfaringer fra projektet vil blive delt og udbredt på tværs af landets kommuner og bragt i spil som inspiration til arbejdet med teknologiforståelse i grundskolen.

Du kan læse mere om projektet lige her.