Trivsel, leg og læring

I år springer Børne- og Ungescenen ud for første gang på Folkemødet med temaet trivsel, leg og læring. Bag scenen står LEGO Fonden, Ole Kirk’s Fond, Gerlev Idrætshøjskole og Playful Learning-programmet. Ud fra et fælles ønske om at inddrage børn og unge mere aktivt i Folkemødet, er 265 kvm2 på Kæmpestranden i Allinge forvandlet til et univers, der danner rammen om debatter, events og legeaktiviteter.

Sofie Linde skal styre debatterne og være vært for børn, unge og voksne, når de sammen tager fat om emner, der berører børn og unges liv på godt og ondt.

Playful Learnings to debatter, Lyst til at lære i folkeskolen og Mod til at fejle i en perfektshedskultur foregår fredag d. 17. juni.

Lyst til at lære i folkeskolen

Skolebørns lyst til at lære synes at dale i takt med, at de bliver ældre og når udskolingen. Vi stiller skarpt på denne udfordring og spørger vores panel, hvad der skal til for, at skolebørn trives i skolen og er motiverede for at lære.

Mød vores panel: Svend Brinkmann, Katrine Evelyn Jensen, Jonas Keiding Lindholm, Kasper Føns og elever fra Kongeskærskolen i Allinge.

 

Mod til at fejle i en perfekthedskultur

Hvordan styrker vi unges mod til at fejle i en præstationsfokuseret verden med et utal af muligheder? Presset på unge i dag er stort, og flere og flere synes at mistrives. Perfekthedskulturen fylder, og de unge skal præstere godt i alle livets forhold- i skolen, på gymnasiet og blandt vennerne.

Mød vores panel: Mød vores panel: Kasper Hjulmand, Alma Tynell, Stefan Hermann, Noemi Kaztnelson og Helle Marie Skovbjerg.

 

Vi skal også lege…

Nulfejlskulturen hærger – vi udfordrer den i et sjovt format, hvor der er plads til at fejle. Mia Lyhne er vært, når vi inviterer dig til PowerPoint-karaoke – en improvisationsleg, hvor vi hylder det uforberedte, uforudsigelige og overraskende! Kom og tag del i den befriende oplevelse det er at fejle uden konsekvenser. 

 

Hvor og hvornår?

Vi håber at se dig fredag d. 17. Juni på Børne- og Ungescenen, som du finder på J32 – Kæmpestranden. Vores events afholdes i følgende tidsrum:

13.30-14.15: Lyst til at lære (debat)

16:00-16.45: Mod til at fejle (debat)

17.00-17.45: Powerpoint Karaoke med Mia Lyhne

 

Find også vores events i programmet for Folkemødet 2022 her.

Læs hele pressemeddelelsen for Børne- og Ungescenen her.