”Vejledning og organisatoriske læreprocesser” er navnet på det nye diplommodul, som er udviklet af  Play@Heart-projektet og startede den 15. november på UCL, University College Lillebælt. Formålet med forløbet er at introducere konsulenter fra projektet til den nyeste viden og forskning inden for vejledning, forandrings- og læreprocesser.

Pædagogerne og lærerne er koordinatorer i Play@Heart og skal anvende de nye kompetencer i deres udviklingsarbejde på skolerne, hvor de allerede er i gang med at understøtte den legende tilgang til teknologiforståelse på alle skolernes klassetrin. ”Vejledning og organisatoriske læreprocesser” er et praksisnært forløb, hvor deltagerne kan arbejde med egne undervisningsaktiviteter, som kan afprøves og deles under projektet.

Vejleder og underviser Celine Ferot, som har været med til at udvikle diplommodulet, peger på motivation og legende læring som to vigtige fagligheder i forløbet:

”Legende tilgange til læring gør en forskel. Når vi arbejder med legende tilgange til læring arbejder vi også med motivation og motivationsfaktorer: at undre os, at fryde os og fordybe os. Under diplommodulet vil deltagerne komme til at dykke mere ned i tankerne om legende tilgange til læring og også afprøve forskellige didaktiske designs på deres skole i samarbejde med deres kollegaer. På diplommodulet skal vi udvikle, afprøve og øve os i fællesskab, og det at være sammen om at udvikle gryende forståelser for legende tilgange til læring og teknologiforståelse”, siger Celine Ferot, pædagogisk konsulent, UCL.

Charlotte Osterhammel fra Tåsingeskolen er en af deltagerne, som er startet på forløbet:

”Jeg forventer at få en teoretisk ballast at læne mig op ad, når jeg skal hjælpe mine kolleger – men også i argumentationen om, hvorfor vores skole er med i Play@Heart-projektet”, siger Charlotte Osterhammel.

Fakta om diplommodulet
Titel: Vejledning og organisatoriske læreprocesser
Nøgleord: Design af læringsprocesser, forandringsprocesser, legende tilgang til læring, teknologiforståelse, vejledningspraksis
Målgruppe: Pædagogiske konsulenter tilknyttet Play@Heart
Niveau: Diplom
Vægt: 10 ECTS

 

Eksamen: Mundtlig prøve kombineret med et praktisk produkt og en synopsis

Kontakt Play@Heart for mere information

Hvis du har spørgsmål om forløbet, kan du kontakte projektleder Andreas Binggeli, anbi@kp.dk, 41 89 74 24.