I Pedagogy of Play har lærerne fra ISB samarbejdet med forskerne fra Project Zero om at undersøge og udvikle en legende tilgang til læring med udgangspunkt i lærernes egen praksis. Det er blevet til PoP-principperne, choice, wonder and delight, som er deres konkrete bud på, hvordan man fremmer en legende tilgang.

Vi taler med Ben Mardell om tankerne bag Pedagogy of Play projektet, de tre indikatorer på Playful Learning, ‘Playful Participatory Research’ og hvorfor leg er vigtigt i en uddannelses- og skolekontekst. Giv det et lyt!

"Through play people take risks, use their imagination, they create, they learn about collaboration. So the reason that play exists is because it promotes learning.”

— BEN MARDELLForskningsleder i Project Zero og ansvarlig for 'Pedagogy of Play'-projektet