Det er omdrejningspunktet for dette afsnit af Playful Learning Podcast, hvor vi har besøg af to af vores egne folk fra udviklings- og forskningsprogrammet. Mathilde Knage, som er underviser på pædagoguddannelsen og projektleder i P+L, og Mikkel Boysen, som er seniorforsker i P+L, diskuterer sammenhængen mellem legende undervisning og udviklingen af pædagogfaglige kompetencer.

Vil du i dybden med legekvalitetsbegrebet? Lyt til afsnit 9 af P+L podcast med Helle Marie Skovbjerg, som er ophavskvinde til begrebet.