Studerende fra pædagog- og læreruddannelsen havde planlagt legeaktiviteter for børn og forældre i KPs PlayLab. Et PlayLab er et læringsrum, som indbyder til sanselig, kreativ og kropslig undervisning og bryder med de traditionelle rammer for et undervisningslokale. I 2019 etablerede Playful Learning-programmet PlayLabs på de seks professionshøjskoler i landet. 

Til Kulturnatten dannede PlayLab på KP ramme for de pædagog- og lærerstuderendes legende og skabende aktiviteter for børn, som blandt andet involverede et silent disco og sandkasser på bordene. 

Børnene kastede sig desuden ivrigt over de øvrige faciliteter i PlayLab, blandt andet en rustjebane, hullahopringe, stylter og perleplader. 

PlayLab blev omdannet til en legeplads for børn, hvor der også var plads til at lære. I rummets underetage havde studerende indrettet en hule, hvor børnene kunne lære om Pakistan i forbindelse med et samarbejde, de laver med Nationalmuseet. De studerende brugte udklædning, dufte og musik til at introducere børnene til den pakistansk kultur og lære dem om mangfoldighed.    

Formålet med aftenen var at invitere kulturnattens gæster ind i KPs skabende og legende uddannelser. I PlayLab fik børn og forældre mulighed for at afprøve faciliteterne og få indblik i, hvordan kommende pædagoger og lærere bliver uddannet til at være mere legende i deres praksis. De studerende oplevede deres undervisningsrum fra et børneperspektiv og fik erfaringer med at tilrettelægge legeaktiviteter. 

Som billederne afslører, var der masser af kropslig aktivitet i rummet men også plads til fordybelse.