Podcastserie om trivsel og skoleglæde

Flere undersøgelser peger i øjeblikket på en negativ udvikling i børn og unges trivsel. Vi har inviteret tre forskellige stemmer i trivselsdebatten med i Playful Learning Podcast for at gå i dybden med deres perspektiver og blive klogere på nuancerne i debatten.

Noemi Katznelson

I første afsnit gør vi status på udviklingen inden for børn og unges trivsel og diskuterer trivselsbegrebet med Noemi Katznelson, som er professor og leder af center for ungdomsforskning ved Aalborg Universitet. Noemi fortæller blandt andet om at uddannelsessystem, der har fokus på paratgørelse og hvor det at eksperimentere, prøve af og fejle har trænge kår.

Johanne Schmidt-Nielsen

I andet afsnit dykker vi ned i ny undersøgelse foretaget af Red Barnet sammen med generalsekretær Johanne Schmidt-Nielsen. Undersøgelsen peger blandt andet peger på, at 31% af børnene ikke oplever, at alle er med i fællesskabet i klassen. Hør børnenes egne perspektiver på deres trivsel, og om hvordan legende tilgang kan bidrage til at styrke klassefælleskabet.

Marie Holt Hermansen

I tredje og sidste afsnit af podcastserien har vi inviteret formand for Danske Skoleelever, Marie Holt Hermansen, til en samtale om elevernes oplevelse af skolen og deres forhold til undervisningen. Marie deler sine perspektiver på, hvordan vi kan skabe mere varieret, legende og praksisnær undervisning, hvor flere har lyst til og mulighed for at være med.


En legende og skabende aften for børn i PlayLab

Studerende fra pædagog- og læreruddannelsen havde planlagt legeaktiviteter for børn og forældre i KPs PlayLab. Et PlayLab er et læringsrum, som indbyder til sanselig, kreativ og kropslig undervisning og bryder med de traditionelle rammer for et undervisningslokale. I 2019 etablerede Playful Learning-programmet PlayLabs på de seks professionshøjskoler i landet. 

Til Kulturnatten dannede PlayLab på KP ramme for de pædagog- og lærerstuderendes legende og skabende aktiviteter for børn, som blandt andet involverede et silent disco og sandkasser på bordene. 

Børnene kastede sig desuden ivrigt over de øvrige faciliteter i PlayLab, blandt andet en rustjebane, hullahopringe, stylter og perleplader. 

PlayLab blev omdannet til en legeplads for børn, hvor der også var plads til at lære. I rummets underetage havde studerende indrettet en hule, hvor børnene kunne lære om Pakistan i forbindelse med et samarbejde, de laver med Nationalmuseet. De studerende brugte udklædning, dufte og musik til at introducere børnene til den pakistansk kultur og lære dem om mangfoldighed.    

Formålet med aftenen var at invitere kulturnattens gæster ind i KPs skabende og legende uddannelser. I PlayLab fik børn og forældre mulighed for at afprøve faciliteterne og få indblik i, hvordan kommende pædagoger og lærere bliver uddannet til at være mere legende i deres praksis. De studerende oplevede deres undervisningsrum fra et børneperspektiv og fik erfaringer med at tilrettelægge legeaktiviteter. 

Som billederne afslører, var der masser af kropslig aktivitet i rummet men også plads til fordybelse. 


Mød en af lærene i Play@Heart

I dette videoindslag kan du få indblik i tankerne bag Play@Heart. Du kan høre en af projektets deltagende lærere fortælle om, hvorfor hun oplever, det er vigtigt at koble legende tilgange med at udforske og tilegne sig nye færdigheder i teknologi.