Tjek-Ind Selfie - evaluering gennem selvportrætter

En ny undersøgelse viser, at legende evalueringsværktøjer er med til at styrke vores overordnede sprog for det legende. Undersøgelsen, Playful Evaluation, har gennem udforskning og eksperimenter, udviklet en række evalueringsværktøjer, der kan anvendes hos studerende som er eller har været i berøring med legende tilgange til læring. Værktøjerne undersøger de studerendes professionsudvikling, og hvordan legende tilgange til både undervisning og læring bidrager til deres udvikling. Dette er sidste og tredje værktøj fra projektet. 

I procesrapporten beskrives det at:

Ideen til Tjek-Ind Selfie udsprang af interview med studerende ved pædagoguddannelsen. De fortalte, at de gennem undervisning med legende tilgange fik lov at udtrykke tanker på legende måder, f.eks. ved at konstruere figurer i papir eller andre materialer. En studerende fortalte, at de skulle konstruere en figur i papir om egne tanker og spørgsmål til legende tilgange til læring. Det gav ikke mening for den studerende, og det var svært at vide, hvor man skulle starte. Men da den studerende begyndte at fornemme og interagere med materialer, skete der noget. Tankerne flød på en helt anden måde, end den studerende havde forventet eller oplevet før.

Læs hele undersøgelsen i procesrapporten eller hop direkte ud i Tjek-Ind Selfie. Der er beskrevet en udførlig guide til anvendelse i nedenstående pdf. Men først kan du læse 8 anbefalinger fra undersøgelsen, når det handler om at arbejde med legende tilgange til evaluering og brugen af evalueringsværktøjerne. God fornøjelse! 

Vi anbefaler...

 • at evalueringsværktøjerne i deres nuværende form kan anvendes hos studerende ved pædagog- og læreruddannelserne.
 • at man som underviser undersøger, hvor meget eller lidt viden, de studerende har om legende tilgange.
 • at de studerende inden brugen af værktøjerne starter med at tale i mindre grupper om, hvad legende tilgange er.
 • at underviserne også anvender evalueringsværktøjerne til at udforske, hvordan undervisere taler om legende tilgange til undervisningen.
 • at værktøjerne anvendes efter en undervisningsgang, hvor legende tilgange er anvendt, og man ønsker et her og nu billede.
 • at undervisere italesætter legende tilgange til læring, da det på den måde synliggøres for de studerende, hvilke læreprocesser de gennemgår, og dermed bliver det lettere at evaluere. 
 • at de beskrevne evalueringsværktøjer videreudvikles til undervisere på pædagog- og læreruddannelserne. 
 • at værktøjerne også anvendes i skoler og dagtilbud samt på efter- og videreuddannelser. 
Tjek-Ind Selfie

Vejledning til anvendelse

Her får du en vejledning til, hvordan du benytter evalueringsværktøjet i din egen undervisning. I vejledningen er der både rekvisitter, scenarier og refleksionsspørgsmål - alt kan du printe ud.

Læs vejledningen her
Vil du vide mere?

Procesrapport

I procesrapporten kan du læse hvad værktøjerne udspringer af, dykke ned i teorierne vi har brugt og hvad vi har fået ud af interview med studerende.

Læs procesrapporten her

Dimsedutfortælling - hvad sker der, når ord udebliver?

En ny undersøgelse viser, at legende evalueringsværktøjer er med til at styrke vores overordnede sprog for det legende. Projektet, Playful Evaluation, har gennem udforskning og eksperimenter, udviklet en række evalueringsværktøjer, der kan anvendes hos studerende som er – eller har været – i berøring med legende tilgange til læring. Værktøjerne undersøger de studerendes professionsudvikling, og hvordan legende tilgange til både undervisning og læring bidrager til deres udvikling. 

Læs hele undersøgelsen i procesrapporten eller hop direkte ud i Dimsedutfortælling, det 2. ud af i alt 3 værktøjer i projektet. Der er beskrevet en udførlig guide til anvendelse i nedenstående pdf. Men først kan du læse 8 anbefalinger fra undersøgelsen, når det handler om at arbejde med legende tilgange til evaluering og brugen af evalueringsværktøjerne. God fornøjelse!

Vi anbefaler...

 • at evalueringsværktøjerne i deres nuværende form kan anvendes hos studerende ved pædagog- og læreruddannelserne.
 • at man som underviser undersøger, hvor meget eller lidt viden, de studerende har om legende tilgange.
 • at de studerende inden brugen af værktøjerne starter med at tale i mindre grupper om, hvad legende tilgange er.
 • at underviserne også anvender evalueringsværktøjerne til at udforske, hvordan undervisere taler om legende tilgange til undervisningen.
 • at værktøjerne anvendes efter en undervisningsgang, hvor legende tilgange er anvendt, og man ønsker et her og nu billede.
 • at undervisere italesætter legende tilgange til læring, da det på den måde synliggøres for de studerende, hvilke læreprocesser de gennemgår, og dermed bliver det lettere at evaluere. 
 • at de beskrevne evalueringsværktøjer videreudvikles til undervisere på pædagog- og læreruddannelserne. 
 • at værktøjerne også anvendes i skoler og dagtilbud samt på efter- og videreuddannelser. 
Dimsedutfortælling

Vejledning til anvendelse

Her får du en vejledning til, hvordan du benytter evalueringsværktøjet i din egen undervisning. I vejledningen er der både inspirationsbillede, eksempel og skabelon - alt kan du printe ud.

Læs vejledningen her
Vil du vide mere?

Procesrapport

I procesrapporten kan du læse hvad værktøjerne udspringer af, dykke ned i teorierne vi har brugt og hvad vi har fået ud af interview med studerende.

Læs procesrapporten her

Refleksionsrollespil - hvilken pædagog eller lærer er du ved at blive?

En ny undersøgelse viser, at legende evalueringsværktøjer er med til at styrke vores overordnede sprog for det legende. Projektet, Playful Evaluation, har gennem udforskning og eksperimenter, udviklet en række evalueringsværktøjer, der kan anvendes hos pædagog- og lærerstuderende som er eller har været i berøring med legende tilgange til læring. Værktøjerne undersøger de studerendes professionsudvikling, og hvordan legende tilgange til både undervisning og læring bidrager til deres udvikling. Refleksionsrollespil er første ud af tre værktøjer, vi kommer til at udgive over den kommende periode.

Læs om undersøgelsen og projektet i procesrapporten eller hop direkte ud i Refleksionsrollespil. Du finder en udførlig guide til at anvende værktøjet i nedenstående pdf. Men først kan du læse 8 anbefalinger fra Astrid Lasthein Lehrmann, Helle Marie Skovbjerg og Laila Grøn Truelsen, til når du skal arbejde med legende tilgange til evaluering og brugen af evalueringsværktøjerne. God fornøjelse!

Vi anbefaler...

 • at evalueringsværktøjerne i deres nuværende form kan anvendes hos studerende ved pædagog- og læreruddannelserne.
 • at man som underviser undersøger, hvor meget eller lidt viden, de studerende har om legende tilgange.
 • at de studerende inden brugen af værktøjerne starter med at tale i mindre grupper om, hvad legende tilgange er.
 • at underviserne også anvender evalueringsværktøjerne til at udforske, hvordan undervisere taler om legende tilgange til undervisningen.
 • at værktøjerne anvendes efter en undervisningsgang, hvor legende tilgange er anvendt, og man ønsker et her og nu billede.
 • at undervisere italesætter legende tilgange til læring, da det på den måde synliggøres for de studerende, hvilke læreprocesser de gennemgår, og dermed bliver det lettere at evaluere. 
 • at de beskrevne evalueringsværktøjer videreudvikles til undervisere på pædagog- og læreruddannelserne. 
 • at værktøjerne også anvendes i skoler og dagtilbud samt på efter- og videreuddannelser. 
Refleksionsrollespil

Vejledning til anvendelse

Her får du en vejledning til, hvordan du benytter evalueringsværktøjet i din egen undervisning. I vejledningen er der både rekvisitter, scenarier og refleksionsspørgsmål - alt kan du printe ud.

Læs vejledningen her
Vil du vide mere?

Procesrapport

I procesrapporten kan du læse hvad værktøjerne udspringer af, dykke ned i teorierne vi har brugt og hvad vi har fået ud af interview med studerende.

Læs procesrapporten her

Vil du være med til at udforske legens betydning for børn og unge i praksis?

Forskning viser, at legens kvaliteter giver mulighed for, at børn og unge får handlerum, oplever glæde og samhørighed i fællesskaber. Det vil sige, at legen skaber deltagelsesmuligheder, og legen baner vejen for trivsel, udvikling og læring. Derfor vil vi i et nyt forskningsprojekt, P+L Praxis Research, gå på opdagelse i legens muligheder og betydning for børn og unge i alderen 0-15 år.  

Vi søger vuggestuer og skoler, der brænder for at udforske og være med til at undersøge legens betydning i deres egen praksis og i tæt samarbejde med vores forskere fra landets professionshøjskoler, Aalborg Universitet, Aarhus Universitet – DPU og Designskolen Kolding.  

Lyst til at udforske og lære

Det nye forskningsprojekt er centreret om børns trivsel, med et særligt fokus på at sikre deltagelsesmuligheder for alle børn og unge, i arbejdet med legende tilgange til deres udvikling og læring.  

“Vi ved at glade børn leger, og vi ved, at børn der leger, er glade. Og så ved vi, at legen skaber nysgerrighed og lyst til at være sammen med andre, og de ting har betydning for, om man bliver ved med at være motiveret for at lære og at udforske verden. “ 

— HELLE MARIE SKOVBJERG

forskningsleder i P+L Praxis Research og professor ved Designskolen Kolding

Vi er interesserede i at undersøge, hvordan vi kan bruge legen og det legende til, i de helt små børns tilfælde, at invitere flere børn ind i legen. I de unges tilfælde er vi optagede af at undersøge, hvordan vi kan bruge det legende til at invitere flere unge til at deltage – og engagere sig i fagene. Vi ved nemlig også, at man ikke kan skabe eller designe deltagelse, men man kan skabe mulighederne for det. I ansøgningen nedenfor fremgår det, hvilke læreplanstemaer og fag, vi vil udforske. 

Faglig udvikling og sparring på egen praksis

Som deltager i forskningsprojektet kan du udvikle dine kompetencer og eksperimentere med legende tilgange, med udgangspunkt i din egen praksis. Vi lægger vægt på, i fællesskab at udforske hvordan I som fagprofessionelle kan understøtte børn og unges deltagelsesmuligheder. Du er også med til at udvikle et fagprofessionelt fællesskab, både i din egen institution men også på tværs af de institutioner, der deltager i forskningsprojektet. Vi håber, vi har vakt dit mod – og din lyst til at udforske sammen med os. Udfyld din ansøgning i dag, så får du besked efter den 13. april. Herefter aftaler vi besøg på de udvalgte institutioner, som vil foregå i slut april og maj.  

Tilgå ansøgningsformularen her.

Mød de to projektledere i videoen her.


Rum og materialitet - et uudforsket felt

I regi af Playful Learning Research Extension (2019-2023), et forskningsprojekt, som udforsker og undersøger legende tilgange til undervisning på pædagog- og læreruddannelsen, undersøger vi legende tilgange til læring på forskellige måder. Én af dem er netop med blik for rum og materialers betydning, da vi mener at læring, det legende og materialitet er dybt forbundet (Jørgensen, Schrøder & Skovbjerg, 2021). 

Denne artikel handler om undersøgelsen – og litteraturstudiet af, hvilken forskningsbaseret viden der er skabt i forhold til, hvordan det rumlige og det materielle tager del i processer med legende tilgange til læring i videregående uddannelse. Baggrunden for litteraturstudiet er at skabe et godt afsæt for, hvordan vi kan udvikle ny viden om rum og materialitets betydning for legende tilgange på pædagog- og læreruddannelsen.

For mere information om litteraturstudiet kontakt Helle Marie Skovbjerg på hms@dskd.dk eller tilgå artiklen: Playful Learning, Space and Materiality: An Integrative Literature Review

Rum og materialitet

– et uudforsket felt på pædagog- og læreruddannelsen

Læs Booklet'en herDownload Booklet'en

In English

Space and materiality – an unexplored field

It is difficult to imagine learning and play without any kind of materials. No matter whether physical surroundings or all kinds of different materials, they are both involved when playing and learning. Play is the challenge of course. Learning is ‘naturally’ present in higher education, whereas play or playful learning requires some explanation.

We examine playful approaches to learning through various methods under the auspices of Playful Learning Research Extension (2019-2023), a research project that explores and examines playful approaches to teaching in Social Education and Teacher Education. One of these methods is linked to the importance of space and materials, as we believe that learning, playful learning and materiality are deeply connected (Jørgensen, Schrøder & Skovbjerg, 2021).

This article deals with our investigation and literature review of the research-based knowledge that has been generated in relation to how the spatial and the material take part in playful learning processes in higher education. The background for the literature review is to create a good starting point for how we can develop new knowledge about the importance of space and materiality for playful learning in Social Education and Teacher Education.

Space and materiality

– an unexplored field in Social Education and Teacher Education

Read the Booklet hereDownload the Booklet

Webinar: Hvordan "gør" man det at være studerende

Se med på vores seneste webinar, hvor Oline Pedersen og Line Togsverd åbner op for den diskussion og hvor de blandt andet folder deres forskning i de studerendes deltagelsesmuligheder – og umuligheder – i undervisning med legende tilgange ud.  

Blandt hovedpointerne fra webinaret, ses det at: 

 • De studerende rigtig gerne vil den legende undervisning, og det kan give dem kropslig erfaring. 
 • En studerende der lykkes med at tage del i legende undervisning, også er en studerende der begår fejl. 
 • En af barriererne for de studerendes oplevelser med legende undervisning er, at der er dårlige vilkår for netop den type undervisning i uddannelsessystemet.  

Derudover rejser deltagerne på webinaret også flere spørgsmål, der lægger op til yderligere undersøgelser – for hvad med kravene, betingelserne og rammerne for underviseren i planlægningen og udførelsen af den legende undervisning?  

 


Webinar: Deltagelse, fordybelse og høj faglighed

Det handler om lav indgangstærskel og høj barre. Men hvordan kan de to gå hånd i hånd i en undervisningssituation? Det dykker Mikkel S. W. Boysen og Ole Lund blandt andet ned i på dette webinar, hvor begreber som deltagelsesmuligheder, didaktisk kompetence, kreativitet, erfaring, ekspertise og legitimitet også bliver sat under forstørrelsesglasset.

Se webinaret og bliv klogere på de studerendes deltagelsesmuligheder, hør hvordan én underviser lynhurtigt kan aflæse hvilke af hendes studerende der er med på ideen om hendes didaktiske design – og hvilke der yder modstand – samt hvilke greb hun gør brug af, for at sikre, alle er med om bord.


Webinar: Gå på opdagelse i PlayLab

I et indledende litteraturstudie viser det sig at rum og materialer spiller en stor rolle i forhold til læreprocesser – men hvilken betydning de to elementer har for læreprocesser med legende tilgange er et uudforsket felt. Dén udforskning har Helle Hovgaard Jørgensen og Vibeke Schrøder taget på sig. Se med på webinaret, hvor de to seniorforskere bad webinar-deltagerne om at gå ud i deres PlayLabs og kigge på, hvad der er unikt for præcis deres læringsrum – og bliv klogere på hvad forskningen foreløbigt peger på.


At træde ind i en rolle - et dramaturgisk blik på leg

Vi har inviteret Martha Lagoni, ph.d.-studerende i Playful Learnings forskningsprojekt, ind til en snak om hvad rollespillet kan gøre for undervisningen med legende tilgange. Martha er oprindeligt uddannet dramaturg, og i sit forskningsarbejde samarbejder hun med undervisere og studerende på pædagoguddannelsen UC Lillebælt. Hun har et særligt kendskab til drama og teater som kunstform, og giver os blandt andet et indblik i, hvilke greb vi med fordel kan gøre brug af for at øve os i vores rollespilsevner og hvad rollespil kan gøre for dine professionsfaglige kompetencer.  


Webinar: Stå af ræset og leg

En række af Playful Learnings forskere har zoomet ind på uddannelseskulturen med et særligt blik for mulighederne ved legende tilgange til læring. For hvad betyder kultur egentligt for leg og læring i videregående uddannelser, og hvordan kan leg påvirke kulturen, der i høj grad består af målbare præstationer og et højt tempo? Det bliver du klogere på i dette webinar, hvor Julie Jensen, Ole Lund, Oline Pedersen og Helle Marie Skovbjerg uddyber deres litteraturstudie og forskning inden for området.