Pædagoger og lærere fra Play@Heart får nye kompetencer

”Vejledning og organisatoriske læreprocesser” er navnet på det nye diplommodul, som er udviklet af  Play@Heart-projektet og startede den 15. november på UCL, University College Lillebælt. Formålet med forløbet er at introducere konsulenter fra projektet til den nyeste viden og forskning inden for vejledning, forandrings- og læreprocesser.

Pædagogerne og lærerne er koordinatorer i Play@Heart og skal anvende de nye kompetencer i deres udviklingsarbejde på skolerne, hvor de allerede er i gang med at understøtte den legende tilgang til teknologiforståelse på alle skolernes klassetrin. ”Vejledning og organisatoriske læreprocesser” er et praksisnært forløb, hvor deltagerne kan arbejde med egne undervisningsaktiviteter, som kan afprøves og deles under projektet.

Vejleder og underviser Celine Ferot, som har været med til at udvikle diplommodulet, peger på motivation og legende læring som to vigtige fagligheder i forløbet:

”Legende tilgange til læring gør en forskel. Når vi arbejder med legende tilgange til læring arbejder vi også med motivation og motivationsfaktorer: at undre os, at fryde os og fordybe os. Under diplommodulet vil deltagerne komme til at dykke mere ned i tankerne om legende tilgange til læring og også afprøve forskellige didaktiske designs på deres skole i samarbejde med deres kollegaer. På diplommodulet skal vi udvikle, afprøve og øve os i fællesskab, og det at være sammen om at udvikle gryende forståelser for legende tilgange til læring og teknologiforståelse”, siger Celine Ferot, pædagogisk konsulent, UCL.

Charlotte Osterhammel fra Tåsingeskolen er en af deltagerne, som er startet på forløbet:

”Jeg forventer at få en teoretisk ballast at læne mig op ad, når jeg skal hjælpe mine kolleger – men også i argumentationen om, hvorfor vores skole er med i Play@Heart-projektet”, siger Charlotte Osterhammel.

Fakta om diplommodulet
Titel: Vejledning og organisatoriske læreprocesser
Nøgleord: Design af læringsprocesser, forandringsprocesser, legende tilgang til læring, teknologiforståelse, vejledningspraksis
Målgruppe: Pædagogiske konsulenter tilknyttet Play@Heart
Niveau: Diplom
Vægt: 10 ECTS

 

Eksamen: Mundtlig prøve kombineret med et praktisk produkt og en synopsis

Kontakt Play@Heart for mere information

Hvis du har spørgsmål om forløbet, kan du kontakte projektleder Andreas Binggeli, anbi@kp.dk, 41 89 74 24.


Spil dig til teknologiforståelse

Lærere og konsulenter fra Play@Heart-projektet har testet et nyt læringsspil i forbindelse med projektets seminar den 30. marts i Aarhus. For at gennemføre spillet, skulle deltagerne løse forskellige gådeopgaver, som er udviklet med udgangspunkt i teknologiforståelse.

Jeppe Sand Christensen, som har designet spillet, fortæller hvilke fordele spillet giver i forhold til almindelig undervisning:

”De kompetencer, som eleverne opbygger, mens de spiller, handler blandt andet om at kunne fejlfinde, at kunne re-designe og tænke computationelt. Fordelen ved at bruge sådan et spil, er at eleverne får lov til at afprøve noget på deres egen krop. Spillet kan bruges sammen med en egentlig fag-faglig undervisning, men her får de lov til faktisk at prøve noget af”, fortæller Jeppe Sand Christensen.

Se video-interview med Jeppe Sand Christensen, og lær mere om det nye læringsspil her.

Om spillet

Spillet passer bedst til udskolingselever, men hvis man har været i gang med teknologiforståelse i 5. og 6. kan spillet måske også gennemføres i disse alderstrin.

Læs mere og download materialer om spillet her:

Regler og feedback (pdf)

Om Gådejagt og teknologi (pdf)

Du kan bestille spillet ved at skrive til Andreas Binggeli, anbi@kp.dk.  Det koster 50 kr. inkl. Forsendelse – men kan bruges mange gange!


PlaySpace på Skansevejens Skole

I dette nye afsnit af Playful Learning Podcast, sætter Play@Heart-projektet fokus på indretning af kreative læringsmiljøer, også kaldet PlaySpaces. Podcasten tager udgangspunkt i den proces, som Skansevejens Skole har været igennem med hensyn til at omskabe skolens fysiske rammer til et legende læringsmiljø.

Første del af podcasten handler om forventningerne og forarbejdet omkring Skansevejens Skoles PlaySpace. Du kan også høre om nogen af de overordnede teoretiske overvejelser, som Kasper Kjeldgaard Stoltz fra arkitektfirmaet Nerd har rådgivet de 12 Play@Heart-skoler om i forbindelse med etablering af PlaySpaces. I den sidste del af podcasten besøger vi Skansevejens Skole en måned senere, da skolens PlaySpace næsten er klar til at blive taget i brug.

De 12 deltagende skoler i Play@Heart præsenterede prototyperne til deres PlaySpaces på projektets seminar den 30. marts 2022. Oplev arbejdet med prototyperne i videoer herunder:


Play@Heart præsenterer nyt designværktøj 'Rumkompasset'

Til dig, der skaber legende læringsmiljøer

Arbejder du som lærer eller pædagogisk konsulent på en skole? Søger du inspiration til dit arbejde med udvikling og design af kreative læringsmiljøer?

Play@Heart har netop udgivet en ny artikel ‘Rumkompasset – et praksisrettet designværktøj til udvikling af PlaySpaces’, som formidler projektets pædagogiske og designmæssige overvejelser bag opbygningen af kreative læringsmiljøer, de såkaldte Playspaces.

Artiklen præsenterer designværktøjet Rumkompasset, som kan anvendes under udvikling af Playspaces. For at skabe kreative læringsmiljøer på en skole kan man som lærer, ifølge Rumkompasset, fokusere på følgende tre kategorier:

– Legende tilgange: Denne kategori består af i alt seks forskellige tilgangsformer: ”fantasi og fortælling”, ”Imitationer og roller”, ”krop og sansning”, ”afprøvning og modellering”, ”regler og benspænd” samt ”konkurrence og grænser”.

– Almendidaktiske grundformer: Denne kategori handler om udvikling af reelle, prototypiske læringsforløb, hvor den legende tilgang til teknologiforståelse er omdrejningspunktet.

– Rumlige scenografier: Denne kategori omhandler de fysiske rammer – om det måtte være et rum,
flere rum, et område eller blot et møbel.

Artiklen er skrevet af Kasper Kjeldgaard Stoltz, førende ekspert inden for uddannelsesarkitektur og læringsmiljøer,

Læs artiklen her

Eller hent den her

Om Play@Heart

Som en del af Play@Heart-projektet er 12 skoler i gang med at designe egne Playspaces. De nye Playspaces er læringsmiljøer, hvor børn, lærere og pædagogisk personale kan lege, eksperimentere, lære og være kreative med teknologi.

Læs mere om de deltagende skoler her.


Teknologi kan gøre undervisningen til en leg

Af Mikkel Kamp

Leg og teknologi kan både styrke motivationen og gøre svære emner mere tilgængelige for både elever og lærere. Det oplevede 7. y på Sct. Hans Skole i Odense, da klassen havde et forløb om samtykke og personlige grænser. I stedet for en samtale med tøvende svar fra eleverne blev de sat til at designe små computerspil, der netop handlede om dilemmaer i forhold til personlige grænser.

Et af dilemmaerne handlede om, hvad man skal gøre, hvis to kærester ikke har lige meget lyst til at kysse. Eleverne både tegnede figurerne og lagde stemmer til, forklarer lærer Jeppe Raun-Petersen.

– Eleverne skulle lave stemmerne om til rollerne, så de kunne gemme sig bag figurerne. Det gav et filter, så det blev nemmere for dem at snakke om det svære. Det fungerede godt, siger læreren fra den odenseanske skole.

Elever skal have medbestemmelse

Som en del af Play@Heart-projeket er Sct. Hans Skole i gang med at udvide deres PlaySpace-lokale, hvor elever og lærere kan lege med teknologien. Her har en 5. klasse blandt andet arbejdet med en lasercutter i billedkunst, en 7. klasse har evalueret en novelle ved at gennemføre baner i et computerspil, mens 6. årgang i to uger har haft et legende Harry Potter-forløb, hvor eleverne indgik i et scenarie med roller og udklædning. Forløb med legende elementer kan angribes på mange måder, men der er nogle vigtige grundprincipper, forklarer Jeppe Raun-Petersen.

– Lærere skal være opmærksomme på, at eleverne kan løbe i en uventet retning. Alligevel skal man ikke sige nej særlig ofte, men sørge for at eleverne har reel medbestemmelse, siger han og tilføjer, at opgaverne skal være åbne og undersøgende. Er det på plads, er der gode muligheder for succes.

– Det er sjovt, og det har bestemt potentialet til at få motivationen til at stige, hvis eleverne selv får lov at forme fortællinger og har indflydelse på produkterne, siger han.

Dannelse gennem teknologi

Skolens måde at arbejde inddragende og legende med elevernes forståelse af teknologier er god, mener Celine Ferot, konsulent hos University College Lillebælt. Celine samarbejder med lærerne fra Sct. Hans Skole i Play@Heart-projektet og beskæftiger sig netop med at bruge teknologien til at skabe en legende tilgang til læringen.

– Det handler om at skabe øvebaner for at eksperimentere, finde på, lytte og være sammen i skabende fællesskaber. Det kan blandt andet foregå ved at udfordre eleverne i at arbejde med teknologi, siger hun.

Hun peger på, at skolen er en ramme for at øve sig i at blive menneske, og det bliver man sammen med andre, når man er optaget af sine egne og andres processer. Med andre ord handler det om dannelse, og her er det oplagt at inddrage teknologien.

– Teknologien en del af dannelsen, fordi den er en del af verden. Man skal have det i sine hænder og arbejde med teknologien. Så forstår man den også med hovedet og med hjertet, siger Celine Ferot.

Men hvordan gør læreren så undervisningen legende? Det handler først og fremmest om at skabe åbne sekvenser i undervisningen.

– Kig efter, om der er et sted i din undervisning, hvor du kan åbne for at gøre det anderledes. Det behøver ikke vare mere end tre kvarter, men der skal være mulighed for at få elevstemmerne frem og lade dem være medbestemmende, siger Celine Ferot.

Gode råd til en legende tilgang

1. Sats på hverdagskreativitet
Det er meget federe at være innovativ i hverdagen end at være det en gang om året i uge 41 – selvom det nu også er fedt.

2. Stol på processen
Gå ikke i panik. Vi undervisere kan have en tendens til at ville kontrollere processerne unødigt, men stol på at eleverne kan.

3. Nytænk gamle undervisningsforløb
Tag et undervisningsforløb, som du allerede kender, og tilføj teknologi. Har du allerede undervist i ’Mio min Mio’ en masse gange og ved præcis, hvordan du skal gribe det an, så er det tid til at tilføje en teknologi.

Kilde: Celine Ferot.

Om Play@Heart-projektet

Sct. Hans Skole er en del af projektet Play@Heart, som er et skoleudviklingsprojekt med fokus på legende tilgange til teknologiforståelse. Målet er at klæde skolerne på til at styrke børns kreative og eksperimenterende tilgang til verden.


Play@Heart inviterer til Fagligt Forum

Play@Heart inviterer til Fagligt Forum, hvor lærere og børn vil vise eksempler på, hvordan undervisning kan planlægges og det organisatoriske kan struktureres – så det støtter legende tilgange til teknologiforståelse. Arrangementet er online og foregår d. 28. april kl. 9-13.

Arrangementet er til dig, der søger inspiration til dit eget arbejde med legende tilgange til teknologiforståelse.

Program

På Fagligt Forum kan du:

– høre om skolernes legende tilgange til teknologiforståelse

– opleve kreative læringsmiljøer

– lære mere om børneperspektiver og legestemninger

Målgruppe:

– lærere, skolepædagoger og skoleledere med interesse i legende tilgang til børns læring

– forældre og øvrige interessenter

Praktisk information

Det er gratis at deltage. Tilmeld dig på senest den 25. april kl. 12 på dette link: https://bit.ly/3NwmTYQ

Du vil modtage et link til arrangementet i en mail d. 24. april.

Ønsker du at deltage fysisk i arrangementet? Skriv direkte til den skole, der er tættest på dig. Se de deltagerne skoler her.

Om Play@Heart

Play@Heart er et skoleudviklingsprojekt med fokus på legende tilgange til teknologiforståelse. Projektet vil styrke børns kreative og eksperimenterende tilgang til verden. Læs mere på om projektet her.

Vi glæder os til at dele vores erfaringer med dig!


Nyt internationalt samarbejde skal styrke Play@Heart

Play@Heart er et projekt, som har til formål at styrke børns kreative og eksperimenterende tilgang til teknologi og læring. D. 1. december 2021 blev Play@Heart-samarbejdet udvidet med tre amerikanske partnere: MIT Media Lab, Tufts University og Exploratorium Museum of Science and Technology.

Det nye internationale samarbejde, som har fået navnet “Tech & Play”, vil tilføje Play@Heart-projektet nye perspektiver inden for teknologiforståelse og legende tilgange, men også et større internationalt netværk, som de danske projektdeltagere kan lære af og bidrage til.

Derudover kan mange af de gode erfaringer fra Play@Heart deles med et internationalt publikum og forskningsfelt, som har stor interesse i nordisk pædagogik og didaktik.

Tæt samarbejde med internationale eksperter

12 udvalgte grundskoler fra hele Danmark deltager i Play@Heart og er i gang med at etablere nytænkende læringsmiljøer på skolerne, også kaldet PlaySpaces.

Gennem Tech & Play projektet vil de deltagende skoler indgå i tæt samarbejde med internationale eksperter:

– Med udgangspunkt i de 12 deltagende skolers praksis, skal vi sammen med vores internationale partnere blive klogere på, hvordan man kultiverer nye teknologiforståelser og legende tilgange i en grundskole kontekst. Vi lader børnene, det pædagogiske personale og skolelederne være eksperterne og ser derudfra, hvad der helt konkret udfolder sig af spændende forandringer på skolerne, udtaler Andreas Binggeli og Rune Schou, projektledere for Play@Heart og fortæller videre om partnernes forskellige tilgange til læring i skolen:

– Tufts University har erfaringer med legende tilgange til ’engineering’, Exploratorium arbejder med ’tinkering’, og Lifelong Kindergarten, MIT Media Lab er en af de førende aktører inden for leg og legende tilgange til teknologiforståelse.

Motivere elever til at flytte grænser

Samarbejdet omkring Tech & Play vil fokusere på videndeling og udvikling af teknologiforståelse og legende tilgange. For Chris Rogers, professor i Mechanical Engineering ved Tufts University, handler projektet om at sætte elevernes egen læring i centrum:

– Jeg glæder mig til det internationale samarbejde og til at se, hvad eleverne finder på, når de lærer på en legende måde – og på hvilke kreative måder de kan udnytte forskellige teknologier undervejs, siger Chris Rogers og fortæller mere om Tufts Universitys tilgang til legende læring:

– Tufts University har allerede fokus på aktiviteter, der motiverer studerende til at flytte grænser og afprøve nye ideer. Det kan f.eks. være en kandidatstuderende, der flytter grænserne for deres forståelse af verden, eller en førsteårsstuderende, som prøver at finde ud af, hvilket felt hun vil ind på.

Et professionelt praksis- og læringsfællesskab

Som en del af projektet vil Tech & Play arrangere et internationalt symposium med partnere fra Kenya, Rwanda og Brasilien i 2022 og stå for afviklingen af et kompetenceudviklingsforløb for undervisere og konsulenter fra alle projektpartnere. De tilknyttede lærere, konsulenterne og eksperter vil også blive en del af et professionelt praksis- og læringsfællesskab, som vil arbejde og forske i udvikling af kreative og legende tilgange til nye teknologiforståelser.

Kontakt

For yderligere information om Tech & Play, kan du kontakte:

 • Andreas Binggeli, anbi@kp.dk, projektleder, Københavns Professionshøjskole
 • Rune Schou, ruos@via.dk, projektleder, VIA University College

Om Tech & Play

Tech & Play er den internationale del af Play@Heart, et skoleudviklingsprojekt med fokus på legende tilgange til teknologiforståelse. Projektet afvikles i perioden 2021-2024 og er en del af Playful Learning programmet. Læs mere om projektet her.

Deltagende skoler fra Danmark

 • Hvalsø Skole
 • Højelse Skole
 • Højslev Skole
 • Lundehusskolen
 • Lyngholmskolen
 • Løsning Skole
 • Hans Skole
 • Skansevejens Skole
 • Skovvangskolen
 • Sydmors skole og Børnehus
 • Tåsingeskolen
 • Varnæs Skole

Danske projektpartnere

 • Københavns Professionshøjskole (værtsinstitution for partnerskabet med The LEGO Foundation)
 • VIA University College
 • Professionshøjskolen UCN
 • UC Syd
 • Professionshøjskolen Absalon
 • UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole
 • The LEGO Foundation

Internationale projektpartnere

 • MIT Media Lab og Lifelong Kindergarten, USA
 • Tufts University, USA
 • Exploratorium The Museum of Science, Technology and Art, USA
 • Right To Play, Rwanda
 • IREX, International Research & Exchanges Board, Kenya
 • Brazilian Creative Learning Network, Brasilien