Nyt internationalt samarbejde skal styrke Play@Heart

Play@Heart er et projekt, som har til formål at styrke børns kreative og eksperimenterende tilgang til teknologi og læring. D. 1. december 2021 blev Play@Heart-samarbejdet udvidet med tre amerikanske partnere: MIT Media Lab, Tufts University og Exploratorium Museum of Science and Technology.

Det nye internationale samarbejde, som har fået navnet “Tech & Play”, vil tilføje Play@Heart-projektet nye perspektiver inden for teknologiforståelse og legende tilgange, men også et større internationalt netværk, som de danske projektdeltagere kan lære af og bidrage til.

Derudover kan mange af de gode erfaringer fra Play@Heart deles med et internationalt publikum og forskningsfelt, som har stor interesse i nordisk pædagogik og didaktik.

Tæt samarbejde med internationale eksperter

12 udvalgte grundskoler fra hele Danmark deltager i Play@Heart og er i gang med at etablere nytænkende læringsmiljøer på skolerne, også kaldet PlaySpaces.

Gennem Tech & Play projektet vil de deltagende skoler indgå i tæt samarbejde med internationale eksperter:

– Med udgangspunkt i de 12 deltagende skolers praksis, skal vi sammen med vores internationale partnere blive klogere på, hvordan man kultiverer nye teknologiforståelser og legende tilgange i en grundskole kontekst. Vi lader børnene, det pædagogiske personale og skolelederne være eksperterne og ser derudfra, hvad der helt konkret udfolder sig af spændende forandringer på skolerne, udtaler Andreas Binggeli og Rune Schou, projektledere for Play@Heart og fortæller videre om partnernes forskellige tilgange til læring i skolen:

– Tufts University har erfaringer med legende tilgange til ’engineering’, Exploratorium arbejder med ’tinkering’, og Lifelong Kindergarten, MIT Media Lab er en af de førende aktører inden for leg og legende tilgange til teknologiforståelse.

Motivere elever til at flytte grænser

Samarbejdet omkring Tech & Play vil fokusere på videndeling og udvikling af teknologiforståelse og legende tilgange. For Chris Rogers, professor i Mechanical Engineering ved Tufts University, handler projektet om at sætte elevernes egen læring i centrum:

– Jeg glæder mig til det internationale samarbejde og til at se, hvad eleverne finder på, når de lærer på en legende måde – og på hvilke kreative måder de kan udnytte forskellige teknologier undervejs, siger Chris Rogers og fortæller mere om Tufts Universitys tilgang til legende læring:

– Tufts University har allerede fokus på aktiviteter, der motiverer studerende til at flytte grænser og afprøve nye ideer. Det kan f.eks. være en kandidatstuderende, der flytter grænserne for deres forståelse af verden, eller en førsteårsstuderende, som prøver at finde ud af, hvilket felt hun vil ind på.

Et professionelt praksis- og læringsfællesskab

Som en del af projektet vil Tech & Play arrangere et internationalt symposium med partnere fra Kenya, Rwanda og Brasilien i 2022 og stå for afviklingen af et kompetenceudviklingsforløb for undervisere og konsulenter fra alle projektpartnere. De tilknyttede lærere, konsulenterne og eksperter vil også blive en del af et professionelt praksis- og læringsfællesskab, som vil arbejde og forske i udvikling af kreative og legende tilgange til nye teknologiforståelser.

Kontakt

For yderligere information om Tech & Play, kan du kontakte:

 • Andreas Binggeli, anbi@kp.dk, projektleder, Københavns Professionshøjskole
 • Rune Schou, ruos@via.dk, projektleder, VIA University College

Om Tech & Play

Tech & Play er den internationale del af Play@Heart, et skoleudviklingsprojekt med fokus på legende tilgange til teknologiforståelse. Projektet afvikles i perioden 2021-2024 og er en del af Playful Learning programmet. Læs mere om projektet her.

Deltagende skoler fra Danmark

 • Hvalsø Skole
 • Højelse Skole
 • Højslev Skole
 • Lundehusskolen
 • Lyngholmskolen
 • Løsning Skole
 • Hans Skole
 • Skansevejens Skole
 • Skovvangskolen
 • Sydmors skole og Børnehus
 • Tåsingeskolen
 • Varnæs Skole

Danske projektpartnere

 • Københavns Professionshøjskole (værtsinstitution for partnerskabet med The LEGO Foundation)
 • VIA University College
 • Professionshøjskolen UCN
 • UC Syd
 • Professionshøjskolen Absalon
 • UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole
 • The LEGO Foundation

Internationale projektpartnere

 • MIT Media Lab og Lifelong Kindergarten, USA
 • Tufts University, USA
 • Exploratorium The Museum of Science, Technology and Art, USA
 • Right To Play, Rwanda
 • IREX, International Research & Exchanges Board, Kenya
 • Brazilian Creative Learning Network, Brasilien