Tjek-Ind Selfie - evaluering gennem selvportrætter
9. august, 2023
Tjek-Ind Selfie er et evalueringsværktøj, de pædagog- og lærerstuderende kan anvende til at vise hvem de er, eller hvordan de ...
Dimsedutfortælling - hvad sker der, når ord udebliver?
21. juni, 2023
Kan man evaluere gennem sine sanser? Hvordan fremkalder man tanker og fortolkninger, som man ikke umiddelbart har sprog for? Dimse...
Refleksionsrollespil - hvilken pædagog eller lærer er du ved at blive?
9. juni, 2023
Refleksionsrollespillet er et værktøj, som hjælper studerende med at evaluere på, hvilken indflydelse legende tilgange har på...
Vil du være med til at udforske legens betydning for børn og unge i praksis?
7. marts, 2023
Vi søger 4 vuggestuer og 2 skoler til nyt forskningsprojekt om børn og unges deltagelsesmuligheder gennem leg og legende tilgang...
Rum og materialitet - et uudforsket felt
18. december, 2022
Det er svært at forestille sig læring og leg uden nogen former for materialer. Uanset om det er de fysiske omgivelser eller alle...
Webinar: Hvordan "gør" man det at være studerende
23. juni, 2022
Hvilke krav, rammer og betingelser stiller legende undervisning for den studerende? ...
Webinar: Deltagelse, fordybelse og høj faglighed
8. juni, 2022
Hvordan sikrer man, at alle studerende oplever at kunne deltage i legende undervisning, uden at læringsniveauet falder? ...
Webinar: Gå på opdagelse i PlayLab
28. april, 2022
Hvad er det egentligt der gør et PlayLab til et PlayLab? Er det de materialer, du kan finde i rummet? Er det den særlige farve p...
At træde ind i en rolle - et dramaturgisk blik på leg
4. april, 2022
Hvad kan dramaturgi gøre for undervisningen med legende tilgange? Hvad betyder det for den pædagog- eller lærerstuderende at sp...

Mest læste

Vores mest populære historier

Den legende tilgangs betydning

En artikelserie om vores udviklingsarbejdes betydning for studerende og børn.