Vores udviklingsprojekt

I vores udviklingsprojekt undersøger vi, hvordan legens kvaliteter kan bidrage til at kvalificere pædagogik og didaktik. Legens kvaliteter er et kreativt benspænd, når vi eksperimenterer med og udvikler nye praksisser.

Deltagere

Vores udviklingsprojekt drives af lokale ambassadørkorps fra de seks professionshøjskolers pædagog- og læreruddannelse samt efter- og videreuddannelse.

Tidshorisont

Vi tog vores første skridt i 2018 som det første projekt i udviklingssamarbejdet mellem professionshøjskolerne.

Målgrupper

Vi beskæftiger os med studerende på pædagog- og læreruddannelsen samt pædagoger og lærere, som arbejder med børn og unge i hverdagen.

Hvordan arbejder vi?

Vi arbejder med tre forbundne aktiviteter, som skal ruste kommende pædagoger og lærere til at arbejde med legende tilgange til udvikling og læring.

Eksperimenter

Gennem eksperimenter afprøver og undersøger vi nye måder at gøre undervisning mere legende. Vi arbejder med nytænkende prøvehandlinger og didaktiske designs, som skal fremme de studerendes motivation og faglige nysgerrighed.

PlayLabs

Vi udfordrer det traditionelle læringsrum, så de fysiske rammer inspirerer undervisere og studerende til at være legende. I PlayLabs eksperimenterer vi med at designe læringsmiljøer, som inviterer til kreativitet, medbestemmelse og fejlmodighed.

Kompetenceudvikling

Vores ambassadører deler erfaringer i lokale aktionslæringsforløb og på nationale eksploratorier. Vores kompetenceudvikling understøttes af bidrag fra vores forskningsprojekt og med inspiration fra relevante samarbejdspartnere.

Udvikling med et fælles formål

Vores udgangspunkt er, at pædagoger, lærere og undervisere er eksperter på udvikling af undervisning. Det er deres eksperimenter med og refleksioner over undervisning, der driver programmet fremad indenfor en fælles rammesætning, som har til formål at udforske legens kvaliteter i en pædagogisk kontekst.

Du kan dykke ned i vores udviklingstilgang og didaktiske grundlag i PlayBook 2.

Lokal projektledelse

Absalon

Lenette Jegsen

lenj@pha.dk

Mathilde Knage 

makn@pha.dk

KP

Elisabeth Perret-Gentil

ep@kp.dk

UCL

Jesper Zimmer Wrang

jezh@ucl.dk

UCN

Giselle Christoffersen

gicf@ucn.dk

UC Syd

Anne Birgitte Hermansen

abhe@ucsyd.dk

VIA

Heidi Stensman Pugh

hepu@via.dk

Lyt med og bliv klogere

I dette afsnit gør programledelsen status på 2020, hvor fokus har været at komme tættere på, hvad en legende tilgang betyder i undervisningen på pædagog- og læreruddannelsen.

Seneste nyt fra udvikling

Debat: Mod til at fejle i en perfekthedskultur

Nu kan du se eller lytte til den fulde udgave af vores debatter 'Mod til at fejle i en perfekthedskultur' på Børne- og…