Temaer

Teknologiforståelse

Grib teknologien i din hverdag med børn og unge – det er legende let!

Med stigende digitalisering er teknologiforståelse blevet et vigtigt element i folkeskolen. Feltet spænder bredt, og det kan for nogen være en mundfuld at give sig i kast med. I dette tema vil du få en introduktion til, hvad teknologiforståelse helt konkret dækker over, og hvordan du kan arbejde med faget og fokusset på en legende måde.

Temaet skal inspirere dig som pædagog eller lærer, og vores håb er, at det kan give dig nye indsigter og styrke dit arbejde med teknologiforståelse. 

Hvad er teknologiforståelse egentlig?

Ordet ”teknologiforståelse” kan smage både langt og abstrakt. Det kan være svært at komme med en koncis beskrivelse af, hvad det helt konkret går ud på; men vi er her for at hjælpe dig videre på vejen. 

I denne video kan du møde pædagogisk konsulent Lasse Remmer, der vil give dig en spiselig introduktion til, hvad teknologi og teknologiforståelse dækker over, og hvorfor faget er så vigtigt i den tid, vi lever i: 

Teknologi i folkeskolen

I folkeskolen kan teknologien inddrages på mange forskellige måder. Eleverne kender med sikkerhed allerede til digitale teknologier hjemmefra, og de har uden tvivl telefon eller computer derhjemme. De er dog sjældent bevidste om, hvordan teknologien fungerer.  

Derfor har vi lavet denne video, hvor Lasse Remmer fortæller om teknologi i skolen, og hvordan de mangeartede aspekter ved teknologiforståelse kan inddrages i de forskellige fag.

Øget fokus på teknologiforståelse fører flere gode ting med sig

Teknologiforståelse er ikke kun vigtig i forhold til at vide, hvordan teknologi hænger sammen, eller i forhold til at kunne orientere sig i medierne – det er også vigtigt ud fra et dannelsesperspektiv. Når sociale medier såsom Instagram, Snapchat og Facebook er så stor en del af vores hverdag, bliver det om noget vigtigt at lære børn og unge, hvordan de begår sig i de rum på en meningsfuld måde.

Det viser sig også, at hvis man har en legende tilgang til teknologiforståelse, øges deltagelsesmulighederne i undervisningen også for børn og unge både socialt og fagligt. Det viser en af vores rapporter, som er udgivet af Rambøll, tegn på.

Du kan læse en kort opsummering eller hele rapporten her