Om Playful Learning

Hvem står bag Playful Learning?

Alle professionshøjskoler i Danmark er en del af Playful Learning. Hver professionshøjskole samarbejder med lokale dagtilbud og skoler igennem fire projekter.

Deltagere i Playful Learning

Undervisere fra landets pædagog-, lærer- og videreuddannelser samarbejder med dagplejere, daginstitutioner og skoler i deres lokalområde. Se deltagerne her.

To børn, der leger udenfor

Playful Learning Forskning

Playful Learning Forskning er et af Danmarks mest omfattende forskningsprojekter i leg og læring. Formålet med projektet er at udvide det sprog og den viden, vi har om legende tilgange, og ikke mindst understøtte forankringen af denne videnlandets pædagog- og læreruddannelser.  

Projektet blev lanceret i 2019 og er nu i sin anden fase. I perioden 2023-2026 har vi især fokus på at undersøge, hvordan leg og legende tilgange virker i børns hverdag i dagtilbud og skoler.   

Et barn, der leger med modellervoks

Play@Heart

Play@Heart er et skoleudviklingsprojekt, som har til formål at undersøge en legende tilgangs betydning for børns læring med og om teknologi.

Siden 2021 har 12 skoler deltaget i projektet, og alle deltagende skoler får støtte fra lærere og konsulenter fra landets professionshøjskoler. De hjælper bl.a. med at udvikle PlaySpaces – kreative læringsmiljøer, som understøtter en legende tilgang til teknologiforståelse.  

Børn, der leger med og på papvægge

Leg For Dig

Leg for Dig er et projekt, som har fokus på at udvikle nye videreuddannelsesformater, der tager fat i nogle af de udfordringer, som pædagogisk personale møder i hverdagen – fx at skabe flere deltagelsesmuligheder for børn i leg.  

Siden 2022 har undervisere og konsulenter fra de seks professionshøjskoler arbejdet tæt sammen med personale og børn fra 12 institutioner i Danmark om at udvikle de nye videreuddannelsestilbud. De forventes at blive tilgængelige på landets professionshøjskoler fra efteråret 2024 og er rettet mod al pædagogisk personale, der arbejder med børn fra 0-15 år i dagtilbud, skole og fritidstilbud.  

En pædagog og et barn, der leger sammen

P+L Praxis

P+L Praxis er et projekt, hvor undervisere og studerende fra landets pædagog-, lærer- og videreuddannelser sammen med pædagoger og lærere udforsker mulige løsninger på pædagogiske og didaktiske udfordringer. Måden vi arbejder på, er tværfaglig og eksplorativ, midlet er legende tilgange og målet er børn og unges trivsel, udvikling og læring. 

Som en del af projektet, udvikler vi kreative læringsrum – PlayLabs – både på uddannelserne og i skoler og daginstitutioner. De skal inspirere til mere legende tilgange til pædagogik og didaktik. 

Projektet blev igangsat i 2019 og fortsætter foreløbigt til 2026. 

Internationalt udsyn

Alle projekter i Playful Learning har et internationalt udsyn og udveksler erfaringer med uddannelses- og forskningsinstitutioner samt praksisfællesskaber i andre lande. Det foregår bl.a. gennem studieture, besøg af samarbejdspartnere og i internationale forskningsnetværk.

Kontakt Mette Skovgaard Ernlund, ansvarlig for internationale relationer, for at høre mere.