Legens rolle i liv og læring

Forskere, politikere, uddannelsesrepræsentanter og fagfolk var samlet til Uddannelsesdebatten 2020 for at diskutere legens vilkår i uddannelsessystemet. Playful Learning-programmet deltog naturligvis i det årlige møde i Nørre Nissum og bød ind på debatten om legens plads og rolle på videregående uddannelser.

Uddannelsesdebatten er et gratis folkemøde for alle, der interesserer sig for dannelse og uddannelse. Debatten finder sted i skolebyen Nørre Nissum i det nordlige Vestjylland, og programmet bestod som altid af keynotes, taler, debatter og samtalesaloner.

Ligesom mange andre større, fysiske begivenheder måtte Uddannelsesdebatten på grund af covid-19 afvikles digitalt. Dette betød dog, at mange flere kunne deltage hjemme fra sofaen i to dage fyldt med spændende oplæg.

Uddannelsesdebatten foregik i år den 3.-4. september og satte fokus på leg i liv og læring – fra daginstitution til videregående uddannelse. Den 3. september skød forskningsleder Helle Marie Skovbjerg begivenheden i gang med sin keynote “Leg er en måde at spørge til livet på”. Her præsenterede hun historiske og filosofiske perspektiver på leg, som blev afsæt for resten af dagens perspektiver og refleksioner. Stefan Hermann, Ellen Trane Nørby, Jacob Mark og “Lakserytteren” skulle efterfølgende komme med deres reaktioner på Skovbjergs oplæg.

Den 4. september deltog programansvarlig Laust Joen Jakobsen i debatten “Hvorfor fa’en skal vi lege på uddannelserne?”. Et panel bestående af Ning de Coninck-Smith, Gitte Sommer Harrits, Anders Kühnau, Bo Larsen og Johan Hedegaard Jørgensen skulle diskutere legens rolle og plads på videregående uddannelser. Undervejs skulle Jakobsen og Rikke Toft Nørgaard udstikke begreber og bidrage med udsagn, som panelet kunne arbejde videre med i debatten. Her tog Jacobsen udgangspunkt i de mange erfaringer, som ambassadører, projektledere og lokale ledere har gjort sig i løbet af Playful Learning-programmets første to år.

Det blev til en spændende diskussion om, hvorvidt en legende tilgang er hæmmende for uddannelsessystemet, som kan syne for snævert til, at undervisere og studerende kan slå sig løs.

Se hele debatten her

Se Helle Marie Skovbjergs keynote “Leg er en måde at spørge til livet på” og den efterfølgende debat her