Playful Learning: Prototyper, visuel mapping og prøvehandlinger

14.-15. Maj, Campus Carlsberg, Københavns Professionshøjskole

Københavns Professionshøjskole dannede rammen for Playful Learnings tredje nationale seminar d. 14.-15. maj, hvor ambassadører og ledelsesrepræsentanter fra samtlige danske professionshøjskoler var samlet for at arbejde videre med de tre programindsatser: PlayLabs, eksperimenter i undervisningen og kompetenceudvikling.

Rektor på Københavns Professionshøjskole, Stefan Hermann, bød deltagerne velkommen i Future Classroom Lab på programmets første dag. Den første del af programmet var fokuseret på udviklingen af PlayLabs. Den amerikanske professor Chris Rogers og ph.d. Studerende Matthew Mueller fra Tufts University i Boston satte ambassadørgrupperne i gang med at bygge en prototype på deres lokale PlayLab. Efterfølgende skulle grupperne i ‘Løvens hule’ og pitche deres PlayLab til de amerikanske gæster og legeforsker fra Aalborg Universitet, Ann Charlotte Thorsted, som også deltog i og gav feedback på processen.

Over middag arbejdede ambassadørerne videre med kompetenceudvikling. Her var viceinstitutchef, Martin Bayer, inviteret til at holde et oplæg om aktionslæring med udgangspunkt i, hvordan Playful Learning ambassadørerne kan lade sig inspirere af aktionslæring, når de efter sommer skal tilrettelægge kompetenceudvikling for deres kollegaer på professionshøjskoler.
Ann Charlotte Thorsted gav ligeledes et oplæg om kulturelle forandringsprocesser som inspiration til at udbrede og sprede en legende tilgang til læring og udvikling.

Efter de to oplæg arbejdede ambassadørgrupperne med en visuel mapping, hvor de skulle tegne og illustrere deres vej frem til 2021, hvor Playful Learning når alle studerende og undervisere på de danske professionshøjskoler.

Første dag blev rundet af på Københavns Madhus. Der blev arbejdet med borddækning og værtskab og madlavning – både udendørs og indendørs, inden ambassadørerne samledes om et fælles hjemmelavet måltid i spisesalen med udsigt over Kødbyen i aftensolen.

Programmets anden dag åbnede med et Walking Gallery, hvor ambassadørerne udstillede deres visuelle mapping. Prøvehandlinger og didaktiske design var det næste og sidste fokus på seminaret. Lise Møller, lektor ved læreruddannelsen på Københavns Professionshøjskole, var inviteret ind til at fortælle om arbejdet med udviklingen af Future Classroom Teacher, som er en toning på læreruddannelsen. Læs mere her.

Med udgangspunkt i oplægget reflekterede ambassadørerne over deres egne eksperimenter i undervisningen for at begynde at indkredse særlige kendetegn og kvaliteter ved Playful Learning.

Som afslutning på dagen havde Lise Møller invitereret ambassadørerne med til at deltage i eksamen på specialiseringsmodulet ‘Spilbaseret læring’. Her havde de studerende på Future Classroom Teacher-linjen forberedt forskellige spil, som ambassadørerne var med til at afprøve. På den måde fik de indblik i en anderledes eksamensform, som havde en legende og inddragende karakter.

Det næste nationale seminar finder sted i september, hvor ambassadørerne arbejder videre med de tre programindsatser. PlayLabs bliver etableret fysisk på samtlige professionshøjskoler i det kommende efterår.