Når udvikling og forskning fletter sammen i Playful Learning

Onsdag d. 26. august var Playful Learning ambassadørerne samlet til nationalt onlineseminar, hvor forskningsleder Helle Marie Skovbjerg og seniorforsker Mikkel Boysen delte dugfriske forskningsresultater om læringsforståelser og didaktik i Playful Learning-programmet

Playful Learning har et udviklings- og et forskningsspor, som er fælles om at ville styrke mere legende, kreative og eksperimenterende tilgange til læring på pædagog- og læreruddannelserne. For at indfri den fælles ambition er det vigtigt, at udviklings- og forskningsporet både kan stå hver for sig og samtidig berige hinanden. Og netop viden- og erfaringsudveksling var i fokus for dette seminar om læringsforståelser og didaktik i Playful Learning-programmet.

Helle Marie Skovbjerg delte sine seneste analyseresultater af ambassadørernes designeksperimenter, også kaldet didaktiske designs, som de har udarbejdet i løbet af det seneste år i udviklingsprogrammet. Ikke overraskende peger hendes analyse på, at de didaktiske designs indeholder mange forskellige legekvaliteter. På baggrund af analysen diskuterede ambassadørerne blandt andet, hvordan legekvaliteter kan bidrage til udviklingen af fag. Disse drøftelser blev gjort til genstand for seniorforskergruppen som nyt empirisk materiale.

På vegne af seniorforskergruppen delte Mikkel Boysen foreløbige konklusioner om, hvordan ”Playful Learning didaktik” behandles i pædagog- og læreruddannelsen i forskningslitteratur. Analysen peger blandt andet på, at leg har tendens til at udfolde sig rundt om fagene og ikke som en integreret del af fagenes didaktik. Dermed inviterede Mikkel Boysen Playful Learning-ambassadørerne til at eksperimentere yderligere med, hvordan legekvaliteter kan bidrage til fagdidaktiske nybrud.

Seminaret er et eksempel på, hvordan udvikling og forskning fletter sammen i Playful Learning. Udviklingsprogrammet forsyner med erfaringer om den daglige undervisningspraksis, og forskningsudvidelsen med viden om legende tilgange til læring.

Helle Marie Skovbjergs artikel “Perspektiver på læring i “didaktiske designs med legekvaliteter” udgives i Playbook 2, som udkommer i januar 2021.

Se et interview med Helle Marie Skovbjerg om hendes undersøgelse her: