Lokale workshops og PlayLabs

Den nationale programledelse har rejst rundt i landet og besøgt samtlige danske professionshøjskoler for at få indblik i, hvordan der arbejdes lokalt med etableringen af PlayLabs.

På alle seks professionshøjskoler arbejdes der i øjeblikket med at udtænke og designe lokale PlayLabs. Et PlayLab er et fysisk læringsrum og udviklingslaboratorium, hvor undervisere og studerende på professionshøjskolerne kan eksperimentere med en legende tilgang til læring.

De seks ambassadørteams griber opgaven meget forskelligt an: På en af professionshøjskolerne har de indrettet et undervisningslokale som en prototype af et PlayLab, et andet sted i landet arbejdes der med at formulere designprincipper for indretning af et PlayLab, et tredje sted bliver der udviklet tanker om, hvilke muligheder, der ligger i det tomme rum og andre er optagede af, hvordan et virtuelt PlayLab kan fungere, som et tilbud til net-uddannelserne.

Det er planen, at de seks PlayLabs åbner i sommeren 2019. Nedenfor kan du se, hvordan der arbejdes lokalt på de forskellige professionshøjskoler:

Absalon

KP

UCN

UC Syd

VIA