Farlig leg?

Kommentar til Weekendavisens artikel ‘Farlig leg’ d. 4. juni 2020

Af formand for styregruppen Erik Knudsen og programansvarlig Laust Joen Jakobsen

Weekendavisen bragte den 4. juni en artikel, hvor Playful Learning-programmet og professionshøjskolernes partnerskab med LEGO Fonden bliver udlagt som ”et kæmpestort problem” og endda ”en virus i uddannelsesverdenen”.

Det er både rimeligt og nødvendigt, at forholde sig kritisk til partnerskaber på tværs af offentlige institutioner og private fonde. Grundpræmissen for Weekendavisens artikel er dermed på plads og i orden: At agere kritisk vagthund i forhold til for stor indflydelse fra private fonde i vores uddannelsessystem.

Hensigten med denne kommentar er at bringe flere nuancer ind i debatten om fondes indflydelse i uddannelsessektoren, så debatten ikke bliver for dogmatisk og forudindtaget. Lad os starte med at udrydde et par væsentlige misforståelser om Playful Learning-programmet:

En fælles udviklings- og forskningsramme

Det er vigtigt at understrege, at ideen om Playful Learning-programmet kommer fra professionshøjskolerne, idet vi gerne så, at legen og legens betydning fik en mere central placering i pædagog- og læreruddannelsen.

PlayBook 1 er ifølge Weekendavisen en guidebog, som LEGO Fonden har fået omdelt til professionshøjskolerne, så LEGO Fonden kan udbrede et færdigbagt undervisningskoncept på pædagog- og læreruddannelserne i Danmark. Det er ganske enkelt forkert.

PlayBook 1 er en opsamling på undervisernes eksperimenter med legende tilgange til undervisning i det første år i Playful Learning-programmet. Her præsenteres ingen opskrifter og koncepter men en masse erfaring, som er resultatet af pædagogisk refleksion og didaktisk udvikling. PlayBook 1 er således ikke udgivet af LEGO Fonden, men af det nationale programsekretariat, som er udpeget på vegne af landets professionshøjskoler – blandt andet for at sikre faglig tyngde og sammenhæng i udviklingsindsatsen.

Fra august 2019 blev Playful Learning-programmet udvidet med en forskningssatsning, hvis fokus og tilgang er udviklet i et samarbejde mellem forskere ved professionshøjskolerne og professor på Designskolen Kolding, Helle Marie Skovbjerg. Der er således ikke tale om, at LEGO Fonden har bestilt en bestemt forskning, der skal bekræfte en bestemt forståelse af leg og legende tilgange til læring. Sammen med samarbejdspartnere fra AU (DPU) og AAU mfl. skal 9 seniorforskere og 12 ph.d.er undersøge, hvordan legende tilgange og legens kvaliteter kan spille sammen med forskellige læringsforståelser i uddannelsen af pædagoger og lærere.

Armslængde er forudsætningen

LEGO Fonden og professionshøjskolerne i Danmark har skrevet under på et armslængeprincip, der betyder, at partnerskabet ikke må anvendes til at udbrede metodikker eller koncepter. Begge parter er klar over, at konceptpædagogik ikke virker og har ingen ambitioner ad den vej. Parterne er derimod optagede af at samarbejde i en udviklingsramme, som skal resultere i dybere forståelse af legens kvaliteter i forhold til pædagogik og didaktik samt børns udvikling og læring. Det er fuldt ud bevidst og transparent.

Armslængdeprincip er imidlertid ikke kun et ord i en kontrakt. De involverede undervisere sætter ofte ord på, at netop tiltroen til, at underviserne er eksperter på udvikling af undervisning, den lokale frihed og bottom-up tilgangen i programmet er afgørende og meget værdsat – som f.eks. her:

”Der kommer et enormt medejerskab, fordi folk har en oplevelse af, at det er et ægte udviklingsprojekt, og at det ikke er et alibiprojekt, hvor vi skal nå nogle særligt specifikke opgaver og mål, som er defineret udefra – det bliver defineret indefra.” Elisabeth Perret-Gentil, Lektor KP

Et partnerskab på tværs af en privat fond og uddannelsessektoren behøver ikke nødvendigvis at være ’farlig leg’. Den type af partnerskaber kan også rammesættes som et udvidet og fælles udforskningsrum, hvor man vover at forfølge en åben udviklingsdagsorden på tværs af sektorer, og hvor man gør sig umage med at skelne mellem økonomiske bevillinger og faglig udvikling.