Vores projekt

Play@Heart er et skoleudviklingsprojekt med fokus på legende tilgange til teknologiforståelse. Målet er at klæde skolerne på til at styrke børns kreative og eksperimenterende tilgang til verden. Gennem en pædagogisk udforskningsekspedition undersøger vi samspillet mellem børns leg med digitale teknologier og deres udvikling og læring.

Deltagere

Play@Heart drives af en projektledelse fra de seks professionshøjskoler i landet. Deltagerne i projektet er kommunale skoleforvaltninger samt lærere og skoleledelser fra 12 udvalgte grundskoler.

Tidshorisont

Projektet løber fra 2021 til 2025. I de første tre år deltager de 12 skoler og efterfølgende afrundes projektet i 2025.

Målgrupper

Projektets målgruppe er lærere, skolepædagoger og skoleledere. Børnenes oplevelser og betragtninger er centrale i udviklingsprocessen.

Hvordan arbejder vi?

Vi fokuserer på legende tilgange til læring og teknologiforståelse. Målet for projektet er at udvikle og opbygge et pædagogisk og didaktisk handlingsrepertoire for legende tilgange til læring i skolen.

Nyskabende læringsmiljøer

Vi etablerer nytænkende og utraditionelle læringsmiljøer i samarbejde med de deltagende skoler, også kaldet PlaySpaces. Her kan børn, lærere og pædagogisk personale lege, eksperimentere, lære og være kreative med teknologi. Der er teknologiske remedier til rådighed, som giver mulighed for at bruge hænderne, skille ting ad og skabe nyt.

Erfaringsbaseret tilgang

Hjertet i projektet er, at vi stiller os ved siden af dem, vi undersøger sammen med. Vores arbejde baserer sig på erfaringer, som de 12 deltagende skoler bidrager med. Erfaringerne fra deres dybdegående eksperimenter vil blive delt og udbredt på tværs af landets kommuner og bragt i spil som inspiration til forsøgsfaget teknologiforståelse.

Børnecentreret skoleudvikling

Vi vil bidrage til en kulturforandringsproces drevet af børn,  pædagogiske personale, skoleledelse og forvaltning. I denne proces er det eksperimenterende og udforskende drivkraften i en helhedsorienteret skoleudvikling, der tager legen og børnene alvorligt. En mere legende tilgang til læring vil betyde en uddannelses- og dannelsestænkning, hvor målet ikke alene er at tilegne sig faktuel viden og færdigheder, men at uddanne børn der forholder sig nysgerrigt og undersøgende til verden.

Rune Schou
ruos@via.dk
+45 87552809

Andreas Binggelli
anbi@kp.dk
+45 41897424

Skansevejens Skole

Charlotte Stausholm Olesen, afdelingsleder

csol-skole@aalborg.dk

 

Sydmors Skole og Børnehus

Keld Rønager, skoleleder

kero@morsoe.dk

 

Højslev Skole

Louise Maagaard Høybye, skoleleder

lmah@skivekommune.dk

Skovvangskolen

Frank Hansen, viceskoleleder

frakh@aarhus.dk

 

Løsning Skole

Helle Vestergaard, skoleleder

helle.vestergaard1@hedensted.dk

 

Varnæs Skole

Morten Gaardsvig Buchard, skoleleder

mgb@aabenraa.dk

Sct. Hans Skole

Ole Tolstrup, viceskoleleder

osto@odense.dk

 

Tåsingeskolen

Kasper Føns, skoleleder

kasper.fons@svendborg.dk

Hvalsø Skole

Lars Hansson, skoleleder

laon@lejre.dk

 

Højelse Skole

Tommy Brun Larsen, skoleleder

tommy.brun.larsen@koege.dk

Lyngholmskolen

Pia Christensen, skoleleder

pich@furesoe.dk

 

Lundehusskolen

Bodil Mul, viceskoleleder

dk9b@kk.dk

Lyt med og bliv klogere

I vores podcast kan du høre, hvordan Play@Heart håber at gøre en forskel for børn.

Seneste nyt fra Play@Heart

At lege eller ikke at lege – det bør ikke være spørgsmålet

I denne artikel deler Louise Maagaard Høybye, skoleleder på Højslev Skole, sine perspektiver på værdien af legende…

Læs mere fra Play@Heart i ‘Viden og Inspiration’.