Vores projekt

Play@Heart er et skoleudviklingsprojekt med fokus på legende tilgange til teknologiforståelse. Målet er at klæde skolerne på til at styrke børns kreative og eksperimenterende tilgang til verden. Gennem en pædagogisk udforskningsekspedition undersøger vi samspillet mellem børns leg med digitale teknologier og deres udvikling og læring.

Deltagere

Play@Heart drives af en projektledelse fra de seks professionshøjskoler i landet. Deltagerne i projektet er kommunale skoleforvaltninger samt lærere og skoleledelser fra 12 udvalgte grundskoler.

Tidshorisont

Projektet løber fra 2021 til 2025. I de første tre år deltager de 12 skoler og efterfølgende afrundes projektet i 2025.

Målgrupper

Projektets målgruppe er lærere, skolepædagoger og skoleledere. Elevernes oplevelser og betragtninger er centrale i udviklingsprocessen.

Hvordan arbejder vi?

Vi fokuserer på legende tilgange til læring og teknologiforståelse. Målet for projektet er at udvikle og opbygge et pædagogisk og didaktisk handlingsrepertoire for legende tilgange til læring i skolen.

Nyskabende læringsmiljøer

Vi etablerer nytænkende og utraditionelle læringsmiljøer i samarbejde med de deltagende skoler, også kaldet PlaySpaces. Her kan elever og lærere lege, eksperimentere, lære og være kreative med teknologi. Der er teknologiske remedier til rådighed, som giver eleven, læreren og det pædagogiske personale mulighed for at bruge hænderne, skille ting ad og skabe nyt.

Erfaringsbaseret tilgang

Hjertet i projektet er, at vi stiller os ved siden af dem, vi undersøger sammen med. Vores arbejde baserer sig på erfaringer, som de 12 deltagende skoler bidrager med. Erfaringerne fra deres dybdegående eksperimenter vil blive delt og udbredt på tværs af landets kommuner og bragt i spil som inspiration til forsøgsfaget teknologiforståelse.

Holistisk skoleudvikling

Vi vil bidrage til en kulturforandringsproces drevet af elever, det pædagogiske personale, skoleledelser og forvaltninger. I denne proces er det legende, eksperimenterende og udforskende drivkraften i en holistisk skoleudvikling, der tager legen og eleverne alvorligt. En mere legende tilgang til læring vil betyde en uddannelses- og dannelsestænkning, hvor målet ikke alene er at tilegne sig faktuel viden og færdigheder, men at uddanne børn der forholder sig nysgerrigt, kreativt og undersøgende til verden.

Projektledelse

Rune Schou

ruos@via.dk
+45 87552809

Andreas Binggelli

anbi@kp.dk
+45 41897424

Lyt med og bliv klogere

I vores podcast kan du høre, hvordan Play@Heart håber at gøre en forskel for børn.