Vores projekt

Vi arbejder i krydsfeltet mellem uddannelse og praksis for i fællesskab at udforske, hvordan legens kvaliteter kan styrke pædagogik og didaktik på uddannelses-, skole-, fritids- og dagtilbudsområdet.

Tværfaglige fællesskaber

Vi arbejder eksplorativt med legende tilgange i faglige fællesskaber med studerende og undervisere på lærer- og pædagoguddannelserne samt fagprofessionelle og deres børn og unge i skole-, fritids- og dagtilbud.

Tidshorisont

I perioden 2023 til 2026 vil undervisere og studerende fra landets seks professionshøjskoler etablere og videreudvikle faglige fællesskaber med fagprofessionelle og deres børn og unge.

Deltagere

Vi samarbejder med kommuner, kulturinstitutioner, skoler, lærere, daginstitutioner, pædagoger og deres børn og unge samt studerende og undervisere på landets pædagog-, lærer- og efter- og videreuddannelser

Hvordan arbejder vi?

Vi handler sammen med praksis i udforskningen af mulige løsninger på pædagogiske og didaktiske udfordringer. Formen er tværfaglig og eksplorativ, midlet er legende tilgange og målet er børn og unges trivsel, udvikling og læring.

Legende tilgange

Gennem eksperimenter udforsker vi nye måder at gøre pædagogik og undervisning mere legende. Vi arbejder med prøvehandlinger og didaktiske designs, der fremmer deltagernes faglige motivation, nysgerrighed og lokale udvikling. Læs mere om vores didaktiske grundlag i Playbook 3.

Faglige krydsfelter

Pædagoger, lærere, studerende og undervisere udvikler i fællesskab legende professionskompetencer til gavn for børn og unge. Udviklingen understøttes af bidrag fra vores forskningsprojekt og med inspiration fra relevante samarbejdspartnere.

Nye læringsrum

Vi udfordrer traditionelle læringsrum for at inspirere til mere legende tilgange til pædagogik og didaktik. I professionshøjskolernes PlayLabs og PlaySpots gør vi det ved at designe fysiske læringsmiljøer, der inviterer til kreativitet, medbestemmelse og fejlmodighed.

Børn og unge i centrum

Pædagoger, lærere og undervisere er eksperter på udvikling af deres egen profesionelle praksis. Som aktører fra pædagog- og læreruddannelsen ønsker vi at skabe nye videns- og læringsrum, hvor vi i samspil med praksis får mulighed for at eksperimentere med og reflektere over pædagogiske aktiviteter og undervisning til glæde og gavn for børn og unge.

Du kan dykke ned i vores fælles udviklingstilgang og didaktiske grundlag i PlayBook 3.

Bodil Borg Høj
bbh@via.dk
+45 29849372

Mikael Schneider
misc1@ucl.dk
+45 40101948

Absalon – pædagoguddannelsen
Mathilde Knage
makn@pha.dk
+45 72481985

Absalon – læreruddannelsen
Jonatan Kolding Karnøe
jkk@pha.dk
+45 72481849

Københavns Professionshøjskole
Elisabeth Perret-Gentil
ep@kp.dk
+45 41898068

Professionshøjskolen UCN
Mary Anne Kristiansen
mnk@ucn.dk
+45 72690707

UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole
Jesper Zimmer Wrang
jezh@ucl.dk
+45 61337831

UC SYD
Robert Eskildsen Jepsen
rjep@ucsyd.dk
+45 72663058

VIA University College
Heidi Stensman Pugh
hepu@via.dk
+45 20632623

Lyt med og bliv klogere

Find det nyeste afsnit af Playful Learning Podcast her.

Seneste nyt

Faglige samspil udforsker legens muligheder i børnehave og skole

Hvad får fagprofessionelle i dagtilbud og skoler ud af at anvende en legende tilgang? Det får du to bud på i artiklen…