Vores udviklingsprojekt

Vi udforsker, hvordan legens kvaliteter kan bidrage til at styrke pædagogik og didaktik i dagtilbud, skoler og på uddannelserne til pædagog og lærer. Vi står oven på og bygger videre på et udviklingsarbejde fra 2018, der har skabt viden og erfaring om, hvordan legende tilgange kan sættes i spil i pædagogiske og didaktiske sammenhænge.

Udviklingsfællesskaber

I P+L Praxis mødes undervisere og studerende fra professionshøjskolerne med pædagoger og lærere fra praksis i udviklingsfællesskaber med fokus på legende tilgange.

Tidshorisont

I perioden 2023-2026 etablerer vi løbende udviklingsfællesskaber over hele landet, som tilsammen udgør et nationalt fællesskab med det legende som fælles ramme for udvikling.

Deltagere

Vi beskæftiger os med pædagoger og lærere, som arbejder med børn og unge i hverdagen, samt studerende og undervisere på pædagog-, lærer-, og efter- og videreuddannelse.

Hvordan arbejder vi?

Vi arbejder med tre forbundne aktiviteter, som skal ruste kommende og nuværende pædagoger og lærere til at arbejde med legende tilgange til udvikling og læring.

Eksperimenter

Gennem eksperimenter udforsker vi nye måder at gøre pædagogik og undervisning mere legende. Vi arbejder med nytænkende prøvehandlinger og didaktiske designs, som skal fremme deltagernes faglige motivation, nysgerrighed og udvikling.

PlayLabs

Vi udfordrer det traditionelle læringsrum, så de fysiske rammer inspirerer til at være legende i den daglige praksis. I PlayLabs eksperimenterer vi med at designe læringsmiljøer, som inviterer til kreativitet, medbestemmelse og fejlmodighed.

Udviklingsfællesskaber

I udviklingsfællesskaber udvikler pædagoger, lærere, studerende og undervisere legende professionskompetencer sammen. Udviklingen understøttes af bidrag fra vores forskningsprojekt og med inspiration fra relevante samarbejdspartnere.

Udvikling med et fælles formål

Vores udgangspunkt er, at pædagoger, lærere og undervisere er eksperter på udvikling af deres egen profesionelle praksis. Det er deres eksperimenter med og refleksioner over pædagogiske aktiviteter og undervisning, der driver projektet fremad.

Du kan dykke ned i vores fælles udviklingstilgang og didaktiske grundlag i PlayBook 3.

Bodil Borg Høj
bbh@via.dk
+45 29849372

Mikael Schneider
misc1@ucl.dk
+45 40101948

Lyt med og bliv klogere

Find det nyeste afsnit af Playful Learning Podcast her.

Seneste nyt

Faglige samspil udforsker legens muligheder i børnehave og skole

Hvad får fagprofessionelle i dagtilbud og skoler ud af at anvende en legende tilgang? Det får du to bud på i artiklen…