Program­ledelse og sekretariat

Den nationale programledelse og sekretariatet har ansvaret for den nationale rammesætning og koordinering af programmet og for programmets samlede progression og kvalitet.

Programledelsen og sekretariatet består af:

+ Programansvarlig: Laust Joen Jakobsen, ljj@kp.dk

+ Programchef, pædagoguddannelse: Mette Lyager, ml@via.dk

+ Programchef, læreruddannelse: Tobias Heiberg, tohj@kp.dk

+ Programchef, forskning: Niels-Peder Osmundsen Hjøllund, nihj@kp.dk

Konsulent, administration: Ulla Baarts, ub@kp.dk

+ Programassistent og kommunikation: Signe Lehmann, sile@kp.dk

Ambassadør­korps

Alle seks professionshøjskoler har etableret et Playful Learning ambassadørkorps, som arbejder tæt sammen med den lokale ledelsesgruppe og den nationale programledelse. Ambassadørkorpset består af 6 undervisere fra pædagog- og læreruddannelsen.

Projektledelse

Hvert ambassadørkorps har en projektleder, som er ansvarlig for den lokale organisering, progression og koordinering med reference til den lokale ledelse. Projektlederne fra de seks professionshøjskoler mødes i et projektlederforum, hvor de koordinerer initiativer og deler erfaringer.

Samarbejds­partnere