Om Playful Learning-programmet

Playful Learning-programmet vil fremme og udvikle en mere legende tilgang til børns udvikling og læring.

Programmet blev lanceret i 2018 med en vision om at styrke børns kreative, eksperimenterende og legende tilgang til verden og deres livslange lyst til at lære.

Visionen danner grundlag for et langsigtet og ambitiøst samarbejde mellem de danske professionshøjskoler støttet af LEGO Fonden. Den fælles ambition er at skabe pædagogisk udvikling baseret på legens kvaliteter og legende tilgange.

Hvad vil vi opnå?

Vores mission er at skabe en national bevægelse for pædagogisk udvikling med legens kvaliteter som afsæt. En bevægelse som skal styrke kvaliteten i vores måde at møde børn og unge i dagtilbud og skoler på.

Baseret på nordisk pædagogik

skaber vi udviklingsrum,

som styrker børns lyst til at lære

Partnerskabet

Landets professionshøjskoler og LEGO Fonden samarbejder om en fælles vision om at fremme børns kreative og eksperimenterende tilgang i hverdagen.

For de danske professionshøjskoler stemmer partnerskabet overens med en strategisk satsning på fremragende undervisning og at uddanne pædagoger og lærere i verdensklasse. Professionshøjskolerne byder ind med viden, forskning, praksis og en national udviklingsstruktur, som rækker helt ud til børnene i landets daginstitutioner og skoler.

LEGO Fonden har til formål at skabe en fremtid, hvor læring gennem leg styrker børns udvikling og trivsel, og står dermed på en række værdier og visioner, som stemmer overens med professionshøjskolernes. LEGO Fonden byder ind med økonomisk støtte, ekspertise i leg og læring samt en unik international infrastruktur, som inkluderer nogle af de mest anerkendte universiteter og forskere inden for området leg og læring.

Historie

DK

2018
aug 01

2018

Playful Learning blev iværksat og har i sine første år rettet sig mod udvikling af landets pædagog- og læreruddannelser. På professionshøjskolerne har vi opbygget kapacitet, som kan sikre, at morgendagens pædagoger og lærere har et solidt fagligt grundlag for at arbejde med legende tilgange til børns udvikling og læring.

2019
aug 01

2019

I 2019 blev Playful Learning udvidet med et af landets mest omfattende forskningsprojekter på feltet for legende tilgange til læring på pædagog- og læreruddannelsen.

2020
aug 01

2020

Siden 2020 har vi fokuseret på at udvide vores udviklingsfællesskab med strategiske partnerskaber med landets kommuner for at skabe synergier mellem professionshøjskolerne og kommunale dagtilbud og skoler.

2021
aug 01

2021

I 2021 lancerede vi to nye projekter, Play@Heart og Leg For Dig, som arbejder med henholdsvis skoleområdet og bredt med pædagogisk personale. I forlængelse af vores udviklings- og forskningsprojekter, bidrager de nye projekter til at udvikle og arbejde med legende tilgange til læring i praksis.

aug 01

2022

I 2022 blev Playful Learning forlænget med fire år frem til 2026. Det muliggør, at vi kan fortsætte arbejdet med at udforske, udvikle og integrere legende tilgange i dagtilbud og skoler. Der iværksættes tre nye projekter: P+L Praxis, P+L Nexus og P+L Praxis Forskning som henholdsvis skal etablere udviklingsfællesskaber mellem professionshøjskoler og kommunale dagtilbud og skoler, styrke de internationale samarbejder i og på tværs af programmet og bidrage med viden om virkningen af det legende i dagtilbud og skoler.

Programledelse og sekretariat

Programledelsen og sekretariatet har ansvar for den nationale rammesætning og koordinering af programmet og for programmets samlede progression og kvalitet.

Samarbejdspartnere