Om Playful Learning

Playful Learning-programmet vil fremme og udvikle en mere legende tilgang til børns udvikling og læring.

Programmet blev lanceret i 2018 med en vision om at styrke børns kreative, eksperimenterende og legende tilgang til verden og deres livslange lyst til at lære.

Visionen danner grundlag for et langsigtet og ambitiøst samarbejde mellem de danske professionshøjskoler støttet af LEGO Fonden. Den fælles ambition er at skabe pædagogisk udvikling baseret på legens kvaliteter og legende tilgange.

Legende tilgange

Vi arbejder med legende tilgange til trivsel, udvikling og læring.
Vores arbejde baserer sig på tre didaktiske principper. Principperne er udviklet i samarbejde med undervisere og studerende fra landets pædagog- og læreruddannelser på baggrund af 4 års udviklingsarbejde.

At skabe fælles forestillinger

Legende tilgange giver adgang til fiktive universer og fremtidige scenarier. Legens fiktionsrum bliver et alibi for at afprøve nye perspektiver eller udleve pædagogiske tilgange gennem de “som om” situationer, som legen giver adgang til.

At vove det uforudsigelige

Legende tilgange udfolder sig som uforudsigelige processer, hvor det ikke er muligt eller ønskeligt at kontrollere, hvilke nye muligheder og overraskende indsigter, der opstår undervejs. Det legende repræsenterer således et opgør med illusionen om, at læreprocesser skal forudsiges og detailstyres.

At insistere på meningfuldhed

Oplevelsen af meningsfuldhed er en hel central præmis i legen. Hvis legen ikke giver mening, melder man sig ud. Legende tilgange  kan derfor kun finde sted, hvis det er meningsfuldt for deltagerne at melde sig ind i det legende. Muligheder for involvering og aktiv deltagelse er derfor essentielt.

Hvad vil vi opnå?

Vores mission er at skabe en national bevægelse for pædagogisk udvikling med legens kvaliteter som afsæt. En bevægelse som skal styrke kvaliteten i vores måde at møde børn og unge i dagtilbud og skoler på.

Baseret på nordisk pædagogik

skaber vi udviklingsrum,

som styrker børns lyst til at lære

Partnerskabet

Landets professionshøjskoler og LEGO Fonden samarbejder om en fælles vision om at fremme børns kreative og eksperimenterende tilgang i hverdagen.

For de danske professionshøjskoler stemmer partnerskabet overens med en strategisk satsning på fremragende undervisning og at uddanne pædagoger og lærere i verdensklasse. Professionshøjskolerne byder ind med viden, forskning, praksis og en national udviklingsstruktur, som rækker helt ud til børnene i landets daginstitutioner og skoler.

LEGO Fonden har til formål at skabe en fremtid, hvor læring gennem leg styrker børns udvikling og trivsel, og står dermed på en række værdier og visioner, som stemmer overens med professionshøjskolernes. LEGO Fonden byder ind med økonomisk støtte, ekspertise i leg og læring samt en unik international infrastruktur, som inkluderer nogle af de mest anerkendte universiteter og forskere inden for området leg og læring.

Historie

Programledelse og sekretariat

Programledelsen og sekretariatet har ansvar for den nationale rammesætning og koordinering af programmet og for programmets samlede progression og kvalitet.

Samarbejdspartnere