Leg For Dig

Leg For Dig-projektet udvikler nytænkende og praksisrelevante videreuddannelsesforløb til pædagogfeltet. Forløbene bygger på en legende tilgang til læring. 

Målgruppe

Leg For Dig henvender sig til pædagogisk personale og ledelse på 0-15 års området. Vi arbejder med dagplejere, pædagoger, pædagogmedhjælpere, pædagogiske assistenter, skolepædagoger og pædagogiske ledere.

Hvorfor Leg For Dig…  

Leg For Dig-projektet vil bidrage til, at børn i højere grad oplever læreprocesser, som er båret af kreativitet, nysgerrighed og leg. Gennem tæt samarbejde med det pædagogiske personale i hele landet vil vi undersøge og udvikle nytænkende og praksisrelevante efter- og videreuddannelsesmaterialer, som skal understøtte pædagogerne i at stimulere børnenes fantasi og virkelyst og bevare deres lyst til at lære.

Lyt til vores podcast og få mere at vide om Leg For Digs mission:

Hvad opnår deltagerne?

I Leg For Dig-projektet får pædagogisk personale mulighed for at udvide deres forståelse og kompetencer i forhold til legens betydning for børns udvikling.

Danske pædagoger har allerede en stærk faglighed inden for leg og legende tilgange. Leg For Dig-projektet vil bygge videre på den faglighed ved at udvikle efter- og videreuddannelsesforløb i tæt samarbejde med alle i det pædagogiske felt, som ønsker at yderligere styrke deres legefaglighed og integrere legende tilgange i den daglige praksis.

Hvordan arbejder vi?

Projektet forløber i 6 faser, som skal sikre lokal relevans og praksisnær udvikling: 3 udviklingsfaser som foregår i professionshøjskole-regi, og 3 afprøvningsfaser som foregår i praksis.

Læs mere om processen for projektet i dette materiale:

Vil du lege med?

Læs mere om deltagelsesmuligheder i materialet ovenfor. Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte projektledelsen.

Projektledelse:

 

Mathilde Knage, makn@pha.dk

 

Trine Lolk Haslam, tlh@ucn.dk