Forskningsudvidelse

Playful Learning har iværksat forskningsprogram, der har til hensigt at skabe ny viden om leg i relation til pædagogik, didaktik og læring. Forskningsprogrammet tager udgangspunkt i pædagog- og læreruddannelsen, hvor et hold bestående af ni seniorforskere og 12 ph.d.-stipendiater skal undersøge, hvordan legende og eksperimenterende tilgange til læring kan styrke morgendagens pædagoger og lærere.

Oversigt over ph.d.-stipendiater

Professionshøjkolen Absalon
Ph.d.-stipendiat der undersøger Playful Learning’s betydning for vidensoverførsel i læreruddannelsen

Ph.d.-stipendiat i Playful Learning inden for temaet samarbejdskompetencer, socio-emotionel læring og empati i pædagoguddannelsen

Københavns Professionshøjskole
Ph.d.-stipendiat til Playful Learning inden for området Tværprofessionelt samarbejde

Ph.d.-stipendiat til Playful Learning inden for områderne Materialitet og Teknologi

UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole
Ph.d. i Playful Learning med fokus på inklusion, demokrati og/eller dialogiske processer i pædagog- og læreruddannelsen

Ph.d. i Playful Learning inden for området Leg, kreativitet og innovation på pædagog-
og læreruddannelsen

Professionshøjskolen UCN
Ph.d.-stipendiat til Playful Learning inden for området legende læring og undervisningspraksis i et stemningsperspektiv i uddannelsen af undervisere

Ph.d. i Playful Learning inden for området legende og æstetiske læreprocesser i uddannelsen af pædagoger på Professionshøjskolen UCN

UC Syd
Ph.d.-studerende til Playful Learning inden for området ”Evaluering, vurdering og gennemførsel af eksaminer af Playful Learning processer”

Ph.d.-studerende til Playful Learning inden for området “Engagerede og kropsligt aktive måder at arbejde med leg ved curriculære temaer i pædagog- og læreruddannelsen”

VIA University College
Ph.d.-stipendiat til Playful Learning: At gøre læreruddannelsen mere legende ud fra et øvelsesdidaktisk perspektiv

Ph.d.-stipendiat til Playful Learning: A passionate and playful teaching culture in pedagogue education at VIA University College

Programchef, forskning: Niels-Peder O. Hjøllund, nihj@kp.dk

Forskningsleder: Helle Marie Skovbjerg