Nyheder

Professionshøjskolerne og LEGO Fonden vil forske i leg i undervisning

Et stort bidrag til undersøgelsen af, hvordan eksperimenterende tilgange til leg og læring kan styrke fremtidens lærere og pædagoger.

Nu udvider udviklingsprogrammet Playful Learning med en forskningsdel, der undersøger, hvordan eksperimenterende tilgange til leg og læring kan styrke fremtidens lærere og pædagoger.

Med udgangspunkt i lærer- og pædagoguddannelsen skal et hold på ni seniorforskere og 12 ph.d.-stipendiater undersøge legens betydning for læring og udvikling. Gruppen af forskere kommer fra alle professionshøjskoler og Designskolen Kolding, danske og udenlandske universiteter samt LEGO Fonden; og udvidelsen støttes med 24 mio. kr. i en bevilling fra Lego Fonden.

 

Vi ved der et stort potentiale for at forske i mere praksisnære tilgange til leg i lærer- og pædagoguddannelsen med henblik på at styrke børns engagement og holistiske udvikling af kompetencer, og samtidig bidrage til den internationale forskning med ny viden og erfaringer fra den særegne tilgang i den danske pædagogiske tradition.
— LENA VENBORG
Programchef, LEGO Fonden

 

Formålet med forskningen er at se på, hvordan Playful Learning kan udvikle lærer- og pædagoguddannelsen og på sigt skabe mere og bedre læring gennem en legende tilgang. Programmet skal styrke de studerende i at anvende en legende tilgang til børns udvikling og læring. Det har fx affødt de såkaldte PlayLabs, et fysisk miljø på professionshøjskolerne, hvor studerende og undervisere eksperimenterer med det legende læringsrum.

Formand for Danske Professionshøjskoler, Stefan Hermann, glæder sig over, at LEGO Fonden efter et års samarbejde har bevilliget penge til en forskningsgren, der skal udvikle kvaliteten af undervisningen på uddannelserne endnu mere:

 

God forskning styrker ikke bare uddannelsernes grundlag, den skaber også resultater og indsigter for skoler, dag- og fritidsinstitutioner. Her er det helt afgørende for børns legende og eksperimenterende tilgang til verden, at de møder voksne, der understøtter dem bedst muligt. I sidste ende gavner det derfor vores børn og i høj grad også vores samfund med dygtige lærere og pædagoger, der forstår legens egenværdi og dens betydning for udvikling, læring og dannelse.
— STEFAN HERMANN
Formand for Danske Professionshøjskoler

 

Forskningsdelen af Playful Learning arbejder med de områder, hvor programmet har særligt potentiale for udvikling af kvaliteten af undervisningen og en systematisk videnproduktion i forhold til undervisningen i sektoren. Forskningen vil derfor se på legens betydning for pædagogik og didaktik, ligesom potentialet i PlayLabs, de fysiske miljøer for leg og læring, også undersøges.