Nyheder

Mød Play@Heart, vores nyeste skud på stammen

Play@Heart er det nyeste initiativ i Playful Learning, som skal undersøge samspillet mellem børns kreative leg med digitale teknologier, læring og udvikling.

Play@Heart er det nyeste initiativ i Playful Learning, som skal undersøge samspillet mellem børns kreative leg med digitale teknologier, læring og udvikling. Indsatsen er vores nye skoleudviklingsprojekt, som løber frem til 2025.

Legen er børns naturlige måde at lære på – både når det foregår i klasselokalet, på legepladsen eller på digitale platforme. I legen undersøger, konstruerer og tester børn virkeligheden, både når den udspiller sig i fysiske og digitale miljøer. Men hvad der er helt naturligt for børn, når de leger med ler, sand eller klodser skal også gælde, når det kommer til digitale teknologier. For at undersøge børns kompetencer udi teknologi, har landets seks professionshøjskoler sammen med LEGO Fonden initieret Play@Heart, som er en indsats under det samlede Playful Learning-program.

Play@Heart vil udforske hvordan legende tilgange kan bidrage til børns læring om og med teknologi. Indsatsen vil indlede en pædagogisk udforskningsekspedition, hvor lærere, skoleledelser og kommunale skoleforvaltninger i fællesskab undersøger sammenspillet mellem børns kreative leg med digitale teknologier, læring og udvikling. Indsatsen kommer til at udspille sig på minimum 12 skoler fordelt over hele landet, hvor man arbejder med legens kvaliteter og teknologiforståelse som hjørnesten i det pædagogiske fundament.

 

Hvis vi stiller det skarpt op, er teknologien vores adgang til meget af verden omkring os. Der er ingen tvivl om, at børn har brug for kompetencer til både at forstå og anvende teknologi på en hensigtsmæssig måde. De skal være mere end passive forbrugere, og kunne træffe bevidste valg og fravalg. Det drejer sig med andre ord om myndiggørelse og dannelse i et hyperdigitaliseret samfund. Det glæder mig, at Play@Heart sætter fokus på netop dette, og ikke mindst at de gør det i børnehøjde. Indimellem glemmer vi voksne, at verden ser anderledes ud, når man er ung eller barn – særligt i forhold til teknologi – og i mine øjne har Danmark brug for initiativer, der kan vise os veje til, hvordan vi kan arbejde med børns medie- og teknologikompetencer med en forståelse for den verden, børn lever i. Her er legen helt central, og jeg er spændt på at følge et så omfattende og ambitiøst projekt i de kommende år.

 

— STINE LIV JOHANSEN, Formand for Medierådet for Børn og Unge og lektor, ph.d. i børns medier
Play@Hearts indsats inviterer skolernes pædagogiske personale til at udforske kreative læringsmiljøer, teknologiforståelse og legens potentiale i forhold til børns læringsmiljøer. Indsatsen kommer også til at etablere nyskabende og utraditionelle læringsmiljøer i samarbejde med de deltagende skoler, kaldt “PlaySpaces”, hvor både børn og voksne kan lege, eksperimentere, lære og være kreative med teknologi. De fælles erfaringer fra de 12 deltagende skolers dybdegående eksperimenter vil blive delt og udbredt på tværs af landets kommuner, og erfaringerne vil også blive bragt i spil som inspiration til forsøgsfaget; teknologiforståelse.

Play@Heart projektet er unikt, fordi det fokuserer på, at børns leg og konstruktion med teknologi, er det der skal bane vejen for at de kan begå sig i en digitaliseret verden.

Vi glæder os til at dele Play@Hearts erfaringer med jer!