Nyheder

Professionshøjskolerne og LEGO Fonden vil forske i leg i undervisning

En bevilling, der gør det muligt at igangsætte konkrete indsatser i flere af landets kommuner og dermed bidrage til, at flere børn får lyst til at være og lære.

En donation på 100 millioner kroner fra LEGO Fonden muliggør, at det nationale program Playful Learning (P+L) kan fortsætte arbejdet med at udforske, udvikle og integrere legende tilgange i skoler og dagtilbud. Bevillingen gør det muligt at igangsætte konkrete indsatser i flere af landets kommuner og dermed bidrage til, at flere børn får lyst til at være og lære.

Playful Learning-programmet har potentialet til at være et væsentligt og nødvendigt initiativ, der kan afhjælpe udfordringer som eksklusion, manglende motivation, trivsel og lyst til at lære i vores skoler, dagtilbud og børns hverdag i Danmark. Programmet har vist sig i stand til at skabe signifikante ændringer i en legende læringspraksis [1] og derfor har LEGO Fonden valgt at fortsætte samarbejdet med denne kæmpe bevilling.   Playful Learning-programmet blev iværksat i 2018 og forlænges nu med fire år frem til udgangen af 2026.

 

Vi har brug for konkrete tiltag, der kommer både børn og voksne i vores dagtilbud og skoler til gode. I for mange år har vi fokuseret for ensidigt på standardisering, testresultater og målstyring. Når vi sammen skal i en anden retning, hvor børns engagement, kreativitet og trivsel igen står i centrum, må politiske reformer understøttes af pædagogisk udvikling. Vi har brug for indsatser, der forstærker børns kreative, eksperimenterende og legende tilgang til verden og deres lyst til at lære. At være kreativ og legende gennem hele livet, er en central del af det at være menneske og en nødvendighed i en omskiftelig og global verden.
— TOBIAS HEIBERG
Programchef, Playful Learning

 

Mistrivsel er et strukturelt samfundsproblem

Et stigende antal børn mistrives i dag og der er mange forklaringer på, hvad mistrivslen skyldes og hvad vi som samfund kan gøre [2]. På baggrund af de sidste fire års udvikling og forskning i Playful Learning og større undersøgelser, ved vi, at programmets indsatser styrker børns trivsel og lyst til at lære [3], hvorfor LEGO Fonden har valgt at fortsætte samarbejdet frem til 2026.   

 

Det er en kæmpe fornøjelse at støtte et program, der anerkender legen som vigtig og afgørende for børn og unges trivsel og udvikling. Vi ved, at legen styrker børns trivsel, udvikling og læring. Legen skaber miljøer, hvor det er muligt at fordybe sig, bevæge sig og være sammen i et stærkt fællesskab. Det skal videreførelsen af programmet Playful Learning bidrage til.
— LENA VENBORG PEDERSEN
Landechef Damark, LEGO Fonden

 

Hovedfokus de kommende fire år bliver at nå ud til endnu flere kommuner og deres skoler og dagtilbud og invitere lærere og pædagoger til at indtræde i skræddersyede udviklingsfællesskaber. Et udviklingsfællesskab er et lokalt forankret samarbejde om at styrke legende tilgange til børnenes udvikling, læring og trivsel. Det afgørende er, at udviklingsfællesskabet tager udgangspunkt i konkrete muligheder eller udfordringer i børnenes hverdag, hvor pædagoger, lærere og forskere eksperimenterer og bidrager ligeværdigt til at finde gode løsninger. Allerhelst sammen med de børn, det handler om.

Høj faglig kvalitet skaber arbejdsglæde hos lærere og pædagoger

Det har vist sig, at det kan betale sig at integrere legende tilgange i skoler og dagtilbud og det er ikke kun børnene, der trives bedre og nemmere inkluderes i stærke fællesskaber. Lærere og pædagoger oplever også større arbejdsglæde og høj kvalitet i deres faglige udvikling. En tårnhøj faglighed hos de fagprofessionelle skaber lærere og pædagoger i verdensklasse og er med til at forny vores forbilledlige pædagogiske traditioner i landet, som igen kan inspirere på verdensplan.

Stefan Hermann, rektor på Københavns Professionshøjskole og de danske professionshøjskolers rektorrepræsentant i Playful Learning-programmet, er sikker på, at nye pædagogiske landvindinger kan gøre en stor forskel i en tid med rekrutteringskrise på både lærer- og pædagoguddannelsen.

 

Faglig stolthed og arbejdsglæde er vigtige parametre for at fastholde og rekruttere dygtige fagprofessionelle. Derfor er bevillingen som forlænger P+L programmet, afgørende. Vi har desuden hele tiden brug for at genopfinde og forny legens pædagogiske traditioner, så den får sprog og praksisformer, der kan gøre en forskel i børn og unges universer. Legen har mange egenskaber, som programmet hylder, bl.a. en selvforglemmelse, som børn og unge desværre har alt for lidt af i dag, hvor de hele tiden ”er på”.
— STEFAN HERMANN
Rektor, Københavns Professionshøjskole

 

At kunne klæde kommende generationer på til at møde fremtidens arbejdsmarkedsbehov, er netop hvad en legende tilgang i undervisningen kan. Kasper Føns, der er skoleleder på Tåsingeskolen, som allerede har integreret legende tilgange i sin undervisning, er heller i tvivl:

 

Det betyder alverden, at programmet forlænges og fokus bibeholdes. Det betyder, at den legende kultur vi har arbejdet med at udvikle og integrere i vores undervisning, går fra et forandringsprojekt til decideret skoleudvikling. Vi insisterer på, at det skal være sjovt at gå i skole og eleverne skal være motiverede og engagerede hver eneste dag. Og det er netop dét den legende tilgang kan bidrage med. Desuden kræver et kontant omskifteligt samfund udvikling af netop legende kompetencer hos eleverne, for at de kan begå sig. Det vil sige kompetencer som nysgerrighed og kreativitet og ikke mindst modet til at fejle, udforske og afsøge nye veje.
— KASPER FØNS
Skoleleder, Tåsingeskolen

Om Playful Learning-programmet

Playful Learning-programmet vil fremme og udvikle en mere legende tilgang til børns udvikling og læring. Programmet blev lanceret i 2018 med formålet om at undersøge legens potentialer for at styrke børns kreative, eksperimenterende og legende tilgang til verden og deres livslange lyst til at lære. Programmet er forankret i et samarbejde mellem alle seks professionshøjskoler i Danmark og LEGO Fonden. Den fælles ambition er at skabe pædagogisk udvikling baseret på legens kvaliteter og legende tilgange.

Kontakt

Tobias Heiberg, Programchef, Playful Learning
Telefon: 41 89 81 43, e-mail: tohj@kp.dk

Lillian Bigum, kommunikationskonsulent, Playful Learning
Telefon: 31 31 76 08, email: lbig@kp.dk