Nyheder

Legende tilgange til teknologiforståelse skaber flere deltagelsesmuligheder

En evalueringsrapport over legende tilgange til undervisning og teknologiforståelse, som viser lovende resultater.

Sådan lyder en af konklusionerne i Play@Hearts evalueringsrapport, der udkom i september 2023. Den er udarbejdet af Rambøll i projektets 2. år og tager udgangspunkt i erfaringerne fra de 12 deltagerskoler.

Samlet set viser evalueringsresultaterne fra Play@Hearts andet projektår, at legende tilgange til teknologiforståelse øger engagementet i undervisningen hos både elever og pædagogisk personale.

Tallene og udtalelserne indikerer, at eleverne oplever et stort udbytte af undervisning, som både indebærer legende tilgange og teknologiforståelse. Pædagogisk personale ser bl.a. tegn på, at der skabes flere deltagelsesmuligheder, som styrker elevernes motivation for at lære og skaber større engagement; og der er tilmed eksempler på, at inddragelsen af teknologier styrker elevernes evne til at udfolde sig kreativt.

Resultaterne viser små, men statistisk signifikante forskelle før og efter Play@Heart-projektet gik i gang.

Ledelse, som leger med

Evalueringen sætter desuden fokus på ledelsens rolle i skolernes arbejde med de legende tilgange til teknologiforståelse. Flere ledere arbejder med at formidle og motivere pædagogisk personale til at arbejde med legende tilgange til teknologiforståelse ved fx at italesætte det som løsningen på nogle konkrete udfordringer, som pædagogisk personale kan nikke genkendende til. Et par skoler har endnu arbejdet ambitiøst med at skabe en kulturforandring ved at gå forrest og ’lege med’ på personalemøder og i temauger.

Om Play@Hearts evalueringsrapport

I skoleåret 2022/23 har Rambøll gennemført en evaluering af andet skoleår, som bygger videre på resultaterne fra projektets første skoleår. Resultaterne er indsamlet af Rambøll Management Consulting på opdrag af LEGO Fonden og i samarbejde med udvalgte konsulenter fra alle landets professionshøjskoler.

I forbindelse med evalueringen har Rambøll indsamlet data via bl.a.:

  • Observation af undervisning
  • Interviews med elever, pædagogisk personale, kapacitetsteams og ledere
  • Spørgeskemaundersøgelse blandt alt pædagogisk personale og udvalgte elever.