Vores projekt

Gennem tæt samarbejde med det pædagogiske personale i hele landet undersøger og udvikler Leg For Dig efter- og videreuddannelsesmaterialer, som bygger på en legende tilgang til læring. Projektet vil understøtte personalets faglighed inden for leg og legende tilgange i den pædagogiske praksis.

Deltagere

Pædagogisk personale i hele landet samarbejder med arbejdsgrupper fra landets professionshøjskoler om at udvikle og afprøve læringsmaterialer. Arbejdsgrupperne består af konsulenter fra professionshøjskolernes pædagog- og efter-/videreuddannelse.

Tidshorisont

Projektperioden er fra 2021-2023 og skal bidrage med en række innovative læringsforløb til videreuddannelse af pædagogisk personale baseret på legende tilgange til læring.

Målgrupper

Pædagogisk personale og ledelse på 0-15-års-området, herunder dagplejere, pædagoger, pædagogmedhjælpere, pædagogiske assistenter, skolepædagoger og pædagogiske ledere.

Hvordan arbejder vi?

Projektet veksler mellem udvikling og afprøvning i seks faser, som sikrer lokal relevans og praksisnær udvikling.

Udvikling

Professionshøjskolerne udvikler læringsforløb til dagtilbud, dagplejer, skole-fritidsområdet og ledere af disse i tæt dialog med repræsentanter fra modtagerfeltet. Arbejdsgrupperne får sparring fra et nationalt netværk bestående af relevante faglige- og interesseorganisationer samt repræsentanter fra kommunalt niveau.

Læringsforløb

Praksisnære læringsforløb bliver gjort tilgængelige for kommunernes pædagogiske personale. Selve læreprocessen drives i læringsgrupper i personalets lokale praksis, som har til formål at skabe faglig refleksion, forankring og videndeling. Børnene inddrages som centrale deltagere gennem hele forløbet.

Børneperspektivet

Når projektet vil skabe udvikling i praksis i samarbejde med voksne, som til daglig arbejder med børn, ser vi det som vores pligt at inddrage børnene. Børneperspektivet er derfor centralt i Leg For Dig. Især på skole- og fritidsområdet får børneperspektivet en central metodisk betydning, da børnene er med i udviklingen af legende tilgange til læring.

Projektledelse

Mathilde Knage

makn@pha.dk
+4572481985

Trine Lolk Haslam

tlh@ucn.dk
+4572690333

Bliv klogere på Leg For Dig

I vores podcast kan du høre, hvordan Leg For Dig håber at gøre en forskel for børn.

Seneste nyt fra Leg For Dig

Leg For Dig er vores nye udviklingsprojekt målrettet pædagogisk personale

Gennem tæt samarbejde med pædagogisk personale i hele landet vil Leg For Dig-projektet udforske og kvalificere…

Informationsmateriale