Vores projekt

Leg For Dig inviterer pædagogisk personale til at deltage i et kompetenceforløb, hvor vi sammen undersøger legens betydning for børn og unges trivsel, udvikling og læring. Det realiseres gennem et udviklingsforløb, hvor det pædagogiske personale inden for dagplejen, dagtilbud og skole/fritid medvirker til at skabe og afprøve læringsforløb, der bygger på legende tilgange til læring.

Deltagere

Leg For Dig drives af en projektledelse fra de seks professionshøjskoler i landet. Deltagerne i projektet er pædagogisk personale og ledelse fra 12 udvalgte profilinstitutioner inden for dagplejen, dagtilbud og skole/fritid samt kommunale forvaltninger.

Tidshorisont

Projektperioden er fra 2021-2024.

Målgrupper

Projektets målgrupper er dagplejere, dagplejepædagoger, pædagoger, pædagogiske assistenter, medhjælpere og ledere, der arbejder i skole, fritids- og dagtilbud. Børn og unges deltagelse og betragtninger er også centrale for både udviklings- og læringsprocessen.

Hvordan arbejder vi?

Gennem en samskabelsesproces med praksis udvikles, afprøves og beskrives nye efter- og videreuddannelsesformater med fokus på legende tilgange.

Udvikling

12 Leg For Dig-ambassadører fra landets professionshøjskoler udvikler læringsforløb til pædagogisk personale i tæt samskabelse med den samlede personalegruppe på 12 udvalgte samarbejdsinstitutioner. Et nationalt netværk bestående af fag- og interesseorganisationer samt kommunale repræsentanter indgår også som sparringspartnere i projektet.

Læringsforløb

Læringsforløbene, som udvikles i projektet, bliver gjort tilgængelige for pædagogisk personale. Selve læreprocessen forgår lokalt i egen praksis og støttes af Leg For Dig-ambassadørerne. Læringsforløbene vil passe ind i hverdagens vilkår og lovgivningsbestemte rammer, for at skabe fag- og praksisrelevant refleksion, forankring og videndeling.

Børneperspektivet

Det er en central ambition i Leg For Dig, at udviklingen sker i fællesskab med de børn, som er centrum for indsatsen. Børnene og deres perspektiv indtænkes fra start til slut som centrale sparringspartnere og eksperter på udviklingen af de legende tilgange.

Projektledelse

Mathilde Knage

makn@pha.dk
+4572481985

Trine Lolk Haslam

tlh@ucn.dk
+4572690333

Bliv klogere på Leg For Dig

I denne podcast kan du høre om Leg For Digs erfaringer med dagtilbud, og om hvordan projektet nu rykker endnu tættere på praksis gennem et tæt samarbejde med 12 profilinstitutioner.

Seneste nyt fra Leg For Dig

Du må gerne lege med

Det er vigtigt som pædagog også at turde træde ind fra sidelinjen og indtage rollen som medleger i børns leg. For…