Vores projekt

Leg For Dig inviterer pædagogisk personale til at deltage i et kompetenceforløb, hvor vi sammen undersøger legens betydning for børn og unges trivsel, udvikling og læring. Det realiseres gennem online læringsmaterialer og -forløb, der er direkte forankret i pædagogisk praksis.

Deltagere

Pædagogisk personale, der arbejder med børn og unge i alderen 0 til 15 år, kan deltage i projektet. Læringsmaterialer og -forløb udvikles af undervisere og konsulenter fra landets seks professionshøjskoler.

Tidshorisont

Projektperioden er fra 2021-2023. Pædagogisk personale kan deltage i ét af i alt tre, separate kompetenceforløb: januar til maj 2022, november 2022 til marts 2023 eller august til december 2023.

Målgrupper

Projektets målgrupper er al pædagogisk personale og ledere fra dagtilbuds- samt skole- og fritidsområdet. Børn og unges oplevelser og betragtninger er også centrale for både udviklings- og læringsprocessen.

Hvordan arbejder vi?

Projektet veksler mellem udviklings- og læringsforløb for at kunne nytænke praksisrelevante efter- og videreuddannelsesforløb til pædagogisk personale

Udvikling

Undervisere fra landets professionshøjskoler udvikler læringsforløb til pædagogisk personale i tæt dialog med repræsentanter fra det brede modtagerfelt. Et nationalt netværk bestående af fag- og interesseorganisationer samt kommunale repræsentanter indgår også som sparringspartnere i projektet.

Læringsforløb

Online læringsforløb bliver gjort tilgængelige for pædagogisk personale. Selve læreprocessen drives i den lokale praksis for at skabe fag- og praksisrelevant refleksion, forankring og videndeling. Børn og unge inddrages som centrale deltagere gennem hele forløbet.

Børneperspektivet

For at skabe udvikling i praksis i samarbejde med det pædagogiske personale, spiller børnene og de unge også en afgørende rolle i projektet. Deres perspektiver er derfor inddraget i udviklingen af læringsmaterialer og-forløb såvel som i selve kompetenceudviklingsforløbet for personalet. Særligt på skole- og fritidsområdet får børn og unge mulighed for at arbejde med egen læring gennem leg.

Projektledelse

Mathilde Knage

makn@pha.dk
+4572481985

Trine Lolk Haslam

tlh@ucn.dk
+4572690333

Bliv klogere på Leg For Dig

I vores podcast kan du høre, hvilke erfaringer og oplevelser projektets deltagere får ved at være med i projektet.

Seneste nyt fra Leg For Dig

Udforsk legens betydning for børn og unge i praksis

Leg For Dig-projektet er nu åbent for tilmeldinger for pædagogisk personale, som ønsker at gå på opdagelse i legens…

Informationsmateriale

Tilmeldingsblanket