En tegning, som gengiver en person.

KOM I GANG

Tjek-in selfie: Udtryk og indtryk i et selvportræt

Lad individuelle selvportrætter bane vej for evaluering af legende tilgange til læring - og en undersøgelse af, hvordan vi taler om dem.

Udviklet til

Lærere Undervisere

Tjek-Ind Selfie skal vise, hvordan I har udviklet jer eller oplevet læring gennem legende tilgange. Fortæl, om disse metoder har hjulpet eller ikke hjulpet jeres personlige og faglige udvikling. Selfien er en måde at evaluere på og skal ikke følge nogen bestemt stil, men give jer mulighed for at reflektere over jeres udvikling gennem et selvportræt.

Hvad har I fået ud af forløbet, og tænker I anderledes nu? Hvordan ser jeres selvportræt ud efter jeres erfaringer? Hvilke kompetencer har I tilegnet jer, og hvordan hjælper de jer som lærere eller pædagoger? Måske har legende tilgange været gode for nogle af jer, udfordrende for andre?

Tjek-ind Selfie er udviklet i kølvandet på en undersøgelse, der viser, at legende evalueringsværktøjer er med til at styrke vores overordnede sprog for det legende. Det er på baggrund af den indsigt, at forskningsprojektetet Playful Evaluation har udviklet evalueringsværktøjer som dette. Læs mere i projektets procesrapport nederst på siden.

Vejledning

Læs denne vejledning i fællesskab, inden I går i gang.

En ansigtskabelon, som er omridset af et ansigt. Det kan man fylde ud.

1

Gør det på jeres måde

Lav et Tjek-Ind Selfie på en ansigtsskabelon eller på et blankt stykke papir. Det er op til jer, hvordan selvportrættet skal se ud – det kan ligne et ansigt, en blomst, en figur eller en grøntsag. Selvportrættet kan inkludere farver, tekst, udklip eller være foldet.

Download skabelonerne her.

En telefon med et ur, der tæller ned.

2

10 min i mindre grupper

  1. Gå sammen i grupper af 2-6 personer.
  2. Tag en ansigtsskabelon eller et blankt stykke papir.
  3. Alle bruger 10 min på at udarbejde deres eget selvportræt uden at tale sammen.
  4. Husk at tage tid.
  5. Når tiden er gået, reflekterer I fælles over alle selvportrætter, ét ad gangen.

En visualisering af et tegnet selvportræt.

3

Ét portræt ad gangen

  • En deltager viser sit selvportræt, som andre fortolker og kommenterer på.
  • Deltageren lytter og fortæller derefter om portrættet

Brug max 5 min på hvert portræt

En visualisering af et tegnet selvportræt.

4

Hjælpespørgsmål

I kan vælge at tage udgangspunkt i jeres egne spørgsmål eller downloade forslag til refleksionsspørgsmål for at sætte samtalen i gang.

Find spørgsmålene og en samlet vejledning til udprint her.

Tre glade studerende, der kigger ned på selvportrætterne.

5

Gem dem

Selvportrættet kan med fordel gemmes og anvendes i senere evalueringer for at sammenligne egen udvikling.

Anbefalinger

Forskerne bag "Tjek-ind Selfie" giver anbefalinger til, hvordan man kan arbejde.

Brug det som et øjebliksbillede

Anvend værktøjet efter en undervisningsgang eller et kortere forløb, hvor legende tilgange er anvendt, og man ønsker et her-og-nu billede.

Start med at tale om de legende tilgange

Start med at tale i grupper om, hvad legende tilgange er, inden I går i gang med værktøjet.

Vær bevidst om din italesættelse

Italesættelsen af "legende tilgange til læring" hjælper studerende/elever med til få øje på deres egne læreprocesser og dermed få lettere ved at evaluere dem.

Hvor meget ved de i forvejen?

Overvej hvor meget eller hvor lidt viden, de studerende/eleverne har om legende tilgange.

Undersøg sproget for det legende

Anvend også evalueringsværktøjet til at udforske, hvordan I taler om legende tilgange til undervisningen.

Byg videre på værktøjet

Du kan med fordel videreudvikle og justere værktøjet til forskellige kontekster i takt med, at du prøver kræfter med det.

"Det gav dem blod på tanden at høre og se de medstuderendes selvportrætter, fordi de med tiden forstod, at de ikke skulle skabe et perfekt produkt, men en fortolkning af sig selv, som gav mening for dem."

- fra afsnit om afprøvning af værktøjet i procesrapporten "Playful Evaluation".

"Det gav dem blod på tanden at høre og se de medstuderendes selvportrætter, fordi de med tiden forstod, at de ikke skulle skabe et perfekt produkt, men en fortolkning af sig selv, som gav mening for dem."

- fra afsnit om afprøvning af værktøjet i procesrapporten "Playful Evaluation".

Læs rapporten bag værktøjet

“Tjek-ind selfie” er ét af i alt tre evalueringsværktøjer, der er blevet udviklet gennem forskningsprojektet “Playful Evaluation”, der er et samarbejde mellem Designskolen Kolding og Playful Learning. Projektet har undersøgt, hvordan legende evalueringsværktøjer kan være med til at styrke vores overordnede sprog for det legende.

Læs projektets procesrapport her.

Projektansvarlige i Playful Evaluation:
Helle Marie Skovbjerg, forskningleder i Playful Learning og Professor i Leg ved Designskolen Kolding
Astrid Lasthein Lehrmann, videnskabelig assistent, Designskolen Kolding
Laila Grøn Truelsen, Studieleder, Designskolen Kolding

Studentermedhjælper:
Anne-Catherine Muller, Designskolen Kolding

Medvirkende undervisere og studerende fra:
Læreruddannelsen på UC Lillebælt Campus Odense og Campus Jelling
Pædagoguddannelsen på VIA University College i Horsens
Pædagoguddannelsen på UCSyd i Kolding

Send gerne vores indhold videre, eller del det videre til andre interesserede.
Send gerne vores indhold videre, eller del det videre til andre interesserede.