Et rollespilskort og en række materialer i baggrunden, som viser, hvordan værktøjet kan se ud i praksis

KOM I GANG

Brug rollespil til at udfordre legende tilgange til læring

Med legekvaliteterne fra rollespil, kan I undersøge og diskutere legende tilgange til læring i realistiske scenarier.

Udviklet til

Lærere Undervisere Pædagogisk personale Skole Skole og SFO/Klub

Kan I argumentere for og imod brugen af legende tilgange til børn og unges udvikling, trivsel og læring? Kast jer ud i Refleksionsrollespillet og ind i realistiske scenarier med andres perspektiver på legende tilgange.

Rollespillet indeholder materialer til tre scenarier, som kommende og færdiguddannede lærere eller pædagoger kan stifte bekendtskab med: en jobsamtale, et forældremøde og et fagligt teammøde. Det kan bruges som et frirum til at trække på egne erfaringer og andres formodede holdninger ved at eksperimentere med forskellige perspektiver og reaktioner. Det kan også give anledning til at overveje, hvordan andre vil forholde sig til legende tilgange, og hvordan man som fremtidig pædagog eller lærer skal forholde sig til deres skepsis eller opbakning.

Scenarier

Vælg ét af følgende scenarier. I kan være grupper på 4-10 deltagere. Hele forløbet varer ca. 45 min. Læs vejledningen, inden I går i gang.

Vejledning

Læs denne vejledning i fællesskab, inden I går i gang.

1

Vælg et scenarie

Vælg ét af de tre beskrevne scenarier.

I kan også læse og downloade beskrivelserne af de tre scenarier og deres roller i dette dokument.

2

Udprint rolle- og refleksionskort

Udprint rollekort og refleksionskort

Refleksionskortene er de samme til alle tre scenarier.

Download refleksionskort

Skabelon til rekvisitter. Det kan være en telefon, en lommeregner, et par briller, en butterfly og meget mere.

3

Print rekvisitter eller lav jeres egne

Print skabeloner til rekvisitter, som I kan klippe ud og anvendes i rollespillene.

I kan også vælge at bruge jeres egne rekvisitter. Se de næste to punkter for forslag til redskaber og materialer.

Sakse, limpistoler og tuscher

(4)

Forslag til redskaber

Forslag til redskaber, I kan bruge til at fremstille rekvisitter:

  • Sakse
  • Limpistoler eller limstift
  • Farveblyanter, tuscher eller andet tegnegrej

Papir, snot, perler, pap og meget andet.

(5)

Forslag til materialer

Forslag til materialer, I kan bruge til at fremstille rekvisitter:

  • Tynde træpinde til at holde briller eller overskæg foran ansigtet
  • Tykt pap
  • Farvet karton og papir
  • Træperler
  • Snor
  • Tøjklemmer
  • Forskellige stofrester

Anbefalinger

Udviklerne bag "Refleksionsrollespillet" giver anbefalinger til, hvordan man kan arbejde.

Brug det som et øjebliksbillede

Anvend værktøjet efter en undervisningsgang eller et kortere forløb, hvor legende tilgange er anvendt, og man ønsker et her-og-nu billede.

Start med at tale om de legende tilgange

Start med at tale i grupper om, hvad legende tilgange er, inden I går i gang med værktøjet.

Undersøg sproget for det legende

Anvend også evalueringsværktøjet til at udforske, hvordan I taler om legende tilgange til undervisningen.

Byg videre på værktøjet

Man kan med fordel videreudvikle og justere værktøjet til forskellige kontekster i takt med, at man prøver kræfter med det.

Refleksionsrollespillet blev foruden en måde at lære at tale om legende tilgange til læring på, også en måde at øve sig i egne argumenter, hvis man mødes med modstand i sin profession.

- Afsnit om afprøvningen af værktøjet i forskningsprojektet "Playful Evaluation".

Refleksionsrollespillet blev foruden en måde at lære at tale om legende tilgange til læring på, også en måde at øve sig i egne argumenter, hvis man mødes med modstand i sin profession.

- Afsnit om afprøvningen af værktøjet i forskningsprojektet "Playful Evaluation".

Læs rapporten bag værktøjet

Refleksionsrollespillet er ét af i alt tre evalueringsværktøjer, der er blevet udviklet gennem forskningsprojektet “Playful Evaluation”, der er et samarbejde mellem Designskolen Kolding og Playful Learning. Projektet har undersøgt, hvordan legende evalueringsværktøjer kan være med til at styrke vores overordnede sprog for det legende.

Tanken bag værktøjet

Rum for legende evaluering

Rollespillene undersøger brugen af legende tilgange til læring i realistiske situationer. De giver samtidig mulighed for at synliggøre jeres viden om legende tilgange og øve jer i at tale om legende tilgange.

Formålet er ikke at teste jeres viden om legende tilgange men at igangsætte en legende stemning og evaluering, og i fællesskab hjælpe hinanden med den viden, som I besidder.

Projektansvarlige i Playful Evaluation:
Helle Marie Skovbjerg, forskningleder i Playful Learning og Professor i Leg ved Designskolen Kolding
Astrid Lasthein Lehrmann, videnskabelig assistent, Designskolen Kolding
Laila Grøn Truelsen, Studieleder, Designskolen Kolding

Studentermedhjælper:
Anne-Catherine Muller, Designskolen Kolding

Medvirkende undervisere og studerende fra:
Læreruddannelsen på UC Lillebælt Campus Odense og Campus Jelling
Pædagoguddannelsen på VIA University College i Horsens
Pædagoguddannelsen på UCSyd i Kolding

Send gerne vores indhold videre, eller del det videre til andre interesserede.
Send gerne vores indhold videre, eller del det videre til andre interesserede.