En illustration af et menneske med forskellige fokuspunkter, materialer med forskellige teksturer og et evalueringspapir, som viser, hvordan værktøjet kan se ud i praksis.

KOM I GANG

Dimsedutfortælling: Hvad sker der, når ord udebliver?

Afprøv et evalueringsværktøj, der udnytter sanserne, og som udforsker, hvordan materialer kan bruges til at udtrykke tanker.

Udviklet til

Lærere Undervisere

Kan man evaluere gennem sine sanser? Hvordan fremkalder man tanker og fortolkninger, som man ikke umiddelbart har sprog for? Dimsedutfortælling er et værktøj, der eksperimenterer med måden, man evaluerer sin egen udvikling på.

Værktøjet er udviklet i kølvandet på en undersøgelse, der viser, at legende evalueringsværktøjer er med til at styrke vores overordnede sprog for det legende. Det er på baggrund af den indsigt, at forskningsprojektetet Playful Evaluation har udviklet evalueringsværktøjer som Dimsedutfortælling. Læs mere i projektets procesrapport nederst på siden.

Tanken bag værktøjet

Evaluér gennem materialer

Traditionelt evaluerer man med ord, enten på skrift eller mundtligt. Dimsedutfortælling forsøger at skabe et rum for refleksion gennem sansning, som aktiveres ved brug af forskellige materialer og stilhed.

Materialerne, I anvender, skal have forskellige former, farver, størrelser og fornemmelser. De kan fortolkes frit for den enkelte deltager. Evalueringen forsøger på den måde at åbne den enkelte deltagers tankeproces ved at interagere med forskellige typer af materialer.

Følg vejledningen herunder eller download den til udprint.

Vejledning

Læs denne vejledning i fællesskab, inden I går i gang.

En kasse med forskellige materialer, som kan bruges til værktøjet

1

Hvad I skal bruge

 • En skabelon af en figur, der skal printes. Download den her.
 • Jeres egen kasse med forskellige materialer, som I f.eks. kan finde i hjemmet, på skolen eller udenfor. Det vigtigste er, at de har forskellige former, farver, tyngder, dufte eller fornemmelser. Få inspiration til kassen her.

Kassens materialer er fordelt op illustrationen op forskellige steder, så sanserne kan inddrages

2

Materialerne skal på figuren

 • I skal skabe jer selv gennem Dimsedutfortælling, ved at placere kassens materialer på figuren fra skabelonen.
 • Materialerne, I placerer på figuren, skal repræsentere jeres tanker om legende tilgange i forhold til jeres faglige og personlige udvikling, og hvilke kompetencer I har fået, eller føler I mangler gennem legende tilgange.

Post-it med refleksioner, hvor det sanselige objekt også indgår. I denne ses et sammenkrøllet stykke papir, med en tekst, der siger noget om, at det kan være krøllet og svært at inddrage legende tilgange.

3

Når I er klar til at gå i gang

 1. Sæt jer i grupper af 2-5.
 2. Brug 5 minutter på at orientere jer i kassen.
 3. En deltager placerer materialer, tegner og/eller skriver på figuren uden at tale i 3 min. Husk at tage tid.
 4. De andre observerer og skriver refleksioner ned på et stykke papir.

Et stykke papir med refleksioner over spørgsmålet "Hvad undrer eller overrasker dig med dine medstuderendes personlige skitser?"

4

Mundtlig præsentation og feedback

 1. Efter de 3 min, fortæller deltageren om materialerne og deres placering på
  figuren: Hvad betyder materialerne, og hvorfor er de placeret netop der?
 2. De andre giver 5 min feedback ud fra deres tolkning af
  materialevalg og placering. Husk at tage tid.
 3. Tag evt. et billede af figuren, fjern materialerne og gentag processen, indtil alle har lavet en figur.

En iphone, hvor der er et billede af illustrationen med de forskellige materialer og post-its.

5

Tag billeder af figurerne

Tag evt. billeder af jeres figurer for at sammenligne dem med nye, I får lavet senere. I kan også blot bruge billederne til se tilbage på jeres evaluering.

Anbefalinger

Forskerne bag "Dimsedutfortælling" giver anbefalinger til, hvordan man kan arbejde.

Brug det som et øjebliksbillede

Anvend værktøjet efter en undervisningsgang eller et kortere forløb, hvor legende tilgange er anvendt, og man ønsker et her-og-nu billede.

Start med at tale om de legende tilgange

Start med at tale i grupper om, hvad legende tilgange er, inden I går i gang med værktøjet.

Vær bevidst om din italesættelse

Italesættelsen af "legende tilgange til læring" hjælper studerende/elever med til få øje på deres egne læreprocesser og dermed få lettere ved at evaluere dem.

Hvor meget ved de i forvejen?

Overvej hvor meget eller hvoe lidt viden, de studerende/eleverne har om legende tilgange.

Undersøg sproget for det legende

Anvend også evalueringsværktøjet til at udforske, hvordan I taler om legende tilgange til undervisningen.

Byg videre på værktøjet

Man kan med fordel videreudvikle og justere værktøjet til forskellige kontekster i takt med, at man prøver kræfter med det.

Det, at dimsedutterne var til fri fortolkning, gav de studerende frihed, og de følte sig ikke pressede til at skulle lave noget flot, eller noget som skulle give mening for andre end dem selv.

- Afsnit om afprøvningen af værktøjet i forskningsprojektet "Playful Evaluation".

Det, at dimsedutterne var til fri fortolkning, gav de studerende frihed, og de følte sig ikke pressede til at skulle lave noget flot, eller noget som skulle give mening for andre end dem selv.

- Afsnit om afprøvningen af værktøjet i forskningsprojektet "Playful Evaluation".

Læs rapporten bag værktøjet

“Dimsedutfortælling” er ét af i alt tre evalueringsværktøjer, der er blevet udviklet gennem forskningsprojektet “Playful Evaluation”, der er et samarbejde mellem Designskolen Kolding og Playful Learning. Projektet har undersøgt, hvordan legende evalueringsværktøjer kan være med til at styrke vores overordnede sprog for det legende.

 

Projektansvarlige i Playful Evaluation:
Helle Marie Skovbjerg, forskningleder i Playful Learning og Professor i Leg ved Designskolen Kolding
Astrid Lasthein Lehrmann, videnskabelig assistent, Designskolen Kolding
Laila Grøn Truelsen, Studieleder, Designskolen Kolding

Studentermedhjælper:
Anne-Catherine Muller, Designskolen Kolding

Medvirkende undervisere og studerende fra:
Læreruddannelsen på UC Lillebælt Campus Odense og Campus Jelling
Pædagoguddannelsen på VIA University College i Horsens
Pædagoguddannelsen på UCSyd i Kolding

Send gerne vores indhold videre, eller del det videre til andre interesserede.
Send gerne vores indhold videre, eller del det videre til andre interesserede.