En visualisering af værktøjet. Det er en bøjle, hvor de forskellige aktiviteter står skrevet på kort, som hænger på bøjlen. Der står "Hvad ser du?", "Skulptur" og "Speakers corner".

KOM I GANG

En bøjle du kan hænge din evaluering op på

Brug evalueringsbøjlen til at aktivere krop, syn og tale i evaluerings- og læringssituationer.

Udviklet til

Lærere Pædagogisk personale Undervisere

Evalueringsbøjlen tilbyder legende tilgange til at evaluere læringsforløb.

Den giver dig idéer til aktiviteter, der imødekommer kropslige, sproglige og visuelle måder at opnå erkendelse på. Tilgangene kan også anvendes til at give dem, der endnu ikke har forstået alt til fulde, en ny chance for at tilegne sig stoffet.

Forslag

Sådan kan du gøre

1. Tag udgangspunkt i et selvvagt evalueringsspørgsmål, fx.: “Hvad har du lært i dag?

2. Afprøv til en start én af aktiviteterne for at få erfaring med at styre de åbne processer og uforudsigeligheden i det, der opstår. Vælg gerne en aktivitet, der er let at gå til for deltagerne.

3. Når du har prøvet kræfter med det, kan du vælge én aktivitet fra hver kategori, så alle tre erkendelsesformer kommer i spil  Brug det samme spørgsmål eller vælg et nyt.

4. Husk at samle op på oplevelsen.

Få øje på læringen

Vælg en aktivitet der gør læringen visuel.

Forskellige billeder og illustrationer, som hænger på en væg.

Hvad ser du?

Ud af en større samling billedmateriale skal du vælge et motiv, der understøtter din fortælling om, hvordan du har oplevet det læringsforløb, du har deltaget i. Din fortælling og billedet præsenteres for en makker.

En installation med forskellige figurer på kasser. Til hver figur er der et stykke papir. På det ene står der "tale", og på det andet står der "lytte".

Lav en installation

Tal med din gruppe om, hvad du har lært eller kan lære efter læringsforløbet. I får materialer til at lave en installation/konstruktion, der kan synliggøre, hvad I har lært og kan.

Forskellige udklip fra aviser og magasiner, som er limet på et stykke papir.

Collage

Brug udklip fra aviser, blade og annoncer til at lave en collage, der visuelt udtrykker din oplevelse af læringsforløbet. Giv collagen en titel og præsentér den ved en fernisering.

Kom op af stolen

Vælg en aktivitet, der giver kroppen ordet.

En person, der står i cirklen

Kreds, sig frem!

Alle står i en rundkreds. Én siger, hvad de tager med fra forløbet. Hvis man er enig, træder man et skridt ind i kredsen. Alle træder ud af kredsen igen. Dette gentages, indtil alle har været på, eller emnet er udtømt.

En hat fyldt med papirer med cases

Spil en case

I grupper formulerer I en case fra undervisningen, der knytter sig til, hvad I har lært i forløbet eller hvad I kan bruge det, I har lært, til. Formuleringerne lægges i “en hat”, som grupperne trækker fra og “spiller” for holdet. Casen drøftes med resten af holdet bagefter.

En gruppe studerende genskaber en scene sammen. De står inde i et stort lokale.

Stillbillede

En gruppe på ca. fem personer genskaber en scene fra undervisningen, som har spillet en særlig rolle. Stillbilledet vises for holdet. Holdet fortæller, hvad de ser, og gruppen får bagefter mulighed for at kommentere.

Slip ordet fri

Vælg en aktivitet, der leger med sproget.

En person, der stiller sig op på en kasse.

Speakers corner

I mindre grupper drøfter I, hvad der er vigtigt at gøre nu for at ny viden eller kunnen kommer i brug. Grupperne samles, og I skiftes til at stille jer op på en kasse for at proklamere kort og præcist, hvad I mener eller er optaget af. Resten af gruppen hujer og klapper.

Et postkort og en kuglepen.

Postkort til fremtiden

Alle får udleveret et postkort. På kortet skriver du ønsker og visioner for, hvordan du i fremtiden kan gøre brug af din viden, kunnen og erfaring. Hæng postkortene op eller gem dem og tag dem frem senere under uddannelsen, kurset eller forløbet.

En telefon, der er i gang med at optage lyd

Tal til telefonen

Skriv løs i fem minutter alene: Hvad er dit næste skridt? Hvem kender du, der kan hjælpe? Hvad er der behov for? Hvad kunne være godt at gøre? Fremfør pitch for en makker, som optager pitchen med talerens mobiltelefon. Byt bagefter roller.

En saks og forskellige udklip.

Få kortene på hånden

Udprint kataloget med aktiviteter, så du nemt kan klippe dem ud og have med dig i hånden.

Du kan også tilføje dine egne aktiviteter på de blanke kort inden for hver af de tre kategorier.

Download aktivitetskort

Send gerne vores indhold videre, eller del det videre til andre interesserede.
Send gerne vores indhold videre, eller del det videre til andre interesserede.