Podcastserie om trivsel og skoleglæde

Flere undersøgelser peger i øjeblikket på en negativ udvikling i børn og unges trivsel. Vi har inviteret tre forskellige stemmer i trivselsdebatten med i Playful Learning Podcast for at gå i dybden med deres perspektiver og blive klogere på nuancerne i debatten.

Noemi Katznelson

I første afsnit gør vi status på udviklingen inden for børn og unges trivsel og diskuterer trivselsbegrebet med Noemi Katznelson, som er professor og leder af center for ungdomsforskning ved Aalborg Universitet. Noemi fortæller blandt andet om at uddannelsessystem, der har fokus på paratgørelse og hvor det at eksperimentere, prøve af og fejle har trænge kår.

Johanne Schmidt-Nielsen

I andet afsnit dykker vi ned i ny undersøgelse foretaget af Red Barnet sammen med generalsekretær Johanne Schmidt-Nielsen. Undersøgelsen peger blandt andet peger på, at 31% af børnene ikke oplever, at alle er med i fællesskabet i klassen. Hør børnenes egne perspektiver på deres trivsel, og om hvordan legende tilgang kan bidrage til at styrke klassefælleskabet.

Marie Holt Hermansen

I tredje og sidste afsnit af podcastserien har vi inviteret formand for Danske Skoleelever, Marie Holt Hermansen, til en samtale om elevernes oplevelse af skolen og deres forhold til undervisningen. Marie deler sine perspektiver på, hvordan vi kan skabe mere varieret, legende og praksisnær undervisning, hvor flere har lyst til og mulighed for at være med.