Leg For Dig sender pædagogisk personale på opdagelse i legen

Hvordan skaber vi de bedste rammer for børns legeudfoldelser, så det gavner deres trivsel, udvikling og læring? Og hvilke roller kan vi som voksne indtage i forskellige legesituationer? 

Det er blandt nogle af de spørgsmål, som pædagogisk personale rundt om i landet nu skal til at undersøge sammen med Leg For Dig. Det sker med udgangspunkt i projektets nye, online læringsplatform, der skal guide det pædagogiske personale gennem deres kompetenceforløb. Blandt deltagerne er dagplejere, dagplejepædagoger, pædagoger, pædagogmedhjælpere, pædagogiske assistenter, vikarer og ledere fra rundt om i landet. Fælles for dem alle er et ønske om at gå på opdagelse i legens univers sammen med de børn, som de arbejder med til hverdag. 

Én af deltagerne, der ser frem til at blive klogere på legens betydning og muligheder, er Herdis Kristiansen. Hun er daginstitutionsleder i privatinstitutionen Vandpytten i Hillerød, hvor hun sammen med sine medarbejdere skal til at eksperimentere med kreative legeprocesser, improvisation og de voksnes roller i legen. For hende er det rigtig positivt, at de i institutionen får mulighed for at stoppe op, ryste posen og prøve noget nyt: 

-Jeg glæder mig til at skulle afprøve og udforske legen i vores institution i samarbejde med personalet. Vi har en travl hverdag, hvor der er mange andre ting på dagsordenen. Så det bliver godt at kunne sætte god tid af til at dykke ned i legens univers. Vi vil rigtig gerne udvikle os, og det bliver spændende at få noget ny inspiration.

Tid til at fordybe sig i børnenes leg

Gennem Leg For Dig’s online platform får deltagerne adgang til trinvise læringsforløb, der veksler mellem faglig fordybelse, refleksion og eksperimenter, der skal afprøves i praksis. Forløbet giver deltagerne rammerne og værktøjerne til selv at udfordre og nytænke deres tilgang til leg på en åben og legende måde, der imødekommer deres lokale arbejdsvilkår og behov. 

Herdis Kristiansen ser frem til at undersøge, hvad der fungerer bedst i lige præcis hendes institution, og hun ved allerede nu, hvor hun gerne vil tage fat. Sidste sommer lavede de nemlig en børnemiljøvurdering for at finde ud af, hvad de skal arbejde med fremadrettet, og ét af børnenes ønsker var, at de voksne blev bedre til at være med i deres lege: 

-Jeg har et fantastisk personale, der gør det utroligt godt, men de har også meget at se til. Det kan nogle gange spænde ben for, at de kan være ordentlig til stede og nærværende i børnenes leg. Så jeg glæder mig til at undersøge, hvordan vi i fællesskab kan blive endnu bedre til at fordybe os i børnenes lege på forskellige måder. Så jeg ikke kun ser børnene lege, når jeg kigger ud på legepladsen, men også ser de voksne, som aktivt deltager i børnenes leg.

Herdis Kristiansen ser deltagelsen i projektet som en oplagt mulighed for at undersøge og måske endda ændre institutionens syn på leg. Fx ved at betragte legen som en aktivitet, der er værdifuld i sig selv, og som man ikke nødvendigvis behøver at planlægge eller styre: 

-Vi laver rigtig mange forskellige aktiviteter, men nogle gange kan man godt glemme, at det ’bare at lege’ også kan være en aktivitet i sig selv. Vi har derfor snakket om, at det kunne være fedt at have en dag om ugen, hvor vi ikke lavede andet end at være med i børnenes leg eller sætte en time af hver dag, hvor personalet kun skal fordybe sig i lege. Det kunne være et fedt eksperiment for os.

Vi skal prioritere leg, så børn får plads til at udvikle sig

Herdis Kristensens forventninger til de undersøgelser af leg, der venter forude, stemmer rigtig godt overens med projektets målsætning. Den handler nemlig netop om at igangsætte fælles eksperimenter og lokale lærings- og refleksionsprocesser. Det forklarer Palle-Emil Stouby, der er adjunkt ved efter- og videreuddannelsen ved UC Syd og én af underviserne bag platformens læringsmaterialer: 

-Projektet bidrager til at skabe nogle fælles refleksioner og begreber om, hvordan man som pædagogisk personale er med til at skabe gode vilkår for legen. Det handler om at skabe rum og rammer for legen, og vide hvordan man bedst involverer sig og skaber deltagelsesmuligheder på forskellige måder.

Ifølge Palle-Emil Stouby er det en nødvendighed for at skabe gode rammer for børns sociale og personlige udvikling: 

-Forskningen fortæller os, at børn som leger og har gode legekompetencer, har nemmere ved at udvikle sociale kompetencer, danne venskaber og bliver klogere på sig selv, hinanden og verden. Så legen er meget værdifuld for børnenes personlige udvikling, fordi den rummer et hav af dannelses- og udviklingsmuligheder. 

Leg For Dig henvender sig til al pædagogisk personale, der arbejder med børn og unge i alderen 0 til 15 år. Projektets deltagere er i første omgang dagplejepædagoger, ledere og andre ansatte på dagtilbudsområdet. På sigt vil pædagogisk personale fra skole- og fritidsområdet også blive en del af projektet. 

Du kan læse mere om Leg For Dig her.


Kroppen er i fuld gang, når der udvikles læringsmaterialer

Det undersøger Leg For Dig-projektet lige nu i samarbejde med pædagogisk personale, som arbejder med børn og unge i alderen 0-15 år.

Alle i det pædagogiske fag ved, at det er vigtigt at bevare og stimulere børn og unges fantasi og nysgerrighed. Spørgsmålet er, hvordan personalet får inspiration til dette arbejde, udtaler projektleder Trine Lolk Haslam.

I begyndelsen af 2022 inviterer Leg For Dig pædagogisk personale fra institutioner og dagplejere til et gratis kompetenceudviklingsforløb. Her skal de sammen udvikle nye arbejdstilgange, der tager udgangspunkt i kvaliteter og muligheder fra legens univers. Et hold af undervisere fra landets seks professionshøjskoler er i gang med at lægge sidste hånd på de læringsmaterialer, der skal medvirke til, at det pædagogiske personale kan undersøge og videreudvikle et fælles børne-, lege- og læringssyn, som er meningsfuldt i deres lokale kontekst.

Improvisation og vanebrud

Sammen med repræsentanter fra målgrupperne udvælges relevante arbejdstemaer. I øjeblikket arbejdes der eksempelvis med temaer som improvisation og vanebrud:

– Improvisation betyder at skabe noget uden forberedelse og at være til stede på en særlig kropslig måde. Pædagogisk improvisation kan være med til, at vi kommer til at grine sammen. Der opstår et glædesfællesskab, der giver ny energi via legen. Vi glemmer vores planer, slipper tøjlerne og undersøger legens magiske rum sammen med børnene, fortæller Lis Rahbek, lektor ved UCL.

– Når vi improviserer, siger vi ja til hinandens påhit. Ingen ideer bliver dømt ude på forhånd. Man er nærværende og lydhør overfor hinanden. Her kan det skæve og skøre opstå gennem samskabelse.

Det pædagogiske personale er uundværlige

– Vi har haft dagplejere, medhjælpere og pædagoger med i udviklingsprocessen, og det har været guld værd. Det er jo dem, der ved, hvad der er på spil i deres hverdag, kender børnegrupperne og kan sætte ord på deres behov. Det er vigtigt, når vi skal udvikle ny viden om legens betydning for børn og unges trivsel, udvikling og læring. Det er også afgørende for, at læringsmaterialerne imødekommer målgruppernes behov.

Størstedelen af kompetenceudviklingen foregår i praksis, og læringsmaterialerne kan tilgås direkte via en online platform. Der er ingen prøver eller skriftlige opgaver

– Og det betyder meget i en travl hverdag, fortæller projektleder Mathilde Knage.

Alle kan være med

Kompetenceforløbene henvender sig til dagplejere, pædagoger, medhjælpere, pædagogiske assistenter, skolepædagoger og andet pædagogisk personale i klubber og SFO’er, der arbejder med børn og unge i alderen 0 til 15 år.

Institutioner kan tilmelde deres personalegruppe inkl. deres lokale/nærmeste leder HER.


Udforsk legens betydning for børn og unge i praksis

Legens kvaliteter åbner op for flere udtryks- og deltagelsesmuligheder for børn og unge, og det kan være med til at bane vejen for deres trivsel, udvikling og læring. I Leg For Dig kan pædagogisk personale nu udforske disse muligheder i egen praksis gennem et gratis kompetenceforløb, der finder sted på personalets egen hjemmebane.

Deltagere får adgang til målrettede, online læringsmaterialer og -forløb, der inviterer til fælles kompetenceforløb, mens ledere tilsvarende klædes på til at lede læringsprocessen lokalt.

På tværs af børnegrupper, pædagogiske områder på 0 – 15-års området og national geografi går vi dermed på opdagelse i legens muligheder og betydning for børn og unges trivsel, udvikling og læring.

Lokale vilkår og indsatser imødekommes

Leg For Dig adskiller sig fra andre kurser ved at tilbyde et kompetenceudviklingsforløb, der hovedsageligt foregår i praksis. Samtidig inviteres alle pædagogiske personalegrupper til at være med. For den enkelte børneinstitution vil alle ansatte således kunne deltage – også pædagogmedhjælpere og vikarer.

For at imødekomme de lokale arbejdsvilkår, der kan variere betydeligt alt efter, om man er dagplejer eller en skole- eller fritidspædagog, så er læringsmaterialer og -forløbene udviklet til at blive anvendt i forskellige kontekster.

Hensigten er dermed også, at projektet skal kunne understøtte de lokale dagsordener og indsatser, der optager personalet i forvejen. Det forklarer projektleder Mathilde Knage:

-Det er vigtigt, at vi er opmærksomme på den enkelte kommune eller institutions eksisterende indsatser og fokusområder. Heldigvis ser vi ikke Leg For Dig som en ekstra indsats, der vil øge arbejdsbyrden men som et tiltag, der kan understøtte og styrke eksisterende dagsordener. Arbejder man f.eks. med udsatte børn og unge, så kan forløbet med fordel bistå med den opgave.

Udforskning i egen praksis

Det ville være forkert at påstå, at leg i pædagogisk praksis er noget nyt. I Danmark har vi en meget stærk legetradition i forvejen. Det betyder imidlertid ikke, at vi er færdige med at undersøge legens muligheder og potentiale i arbejdet med børn og unge – tværtimod:

-Vi ønsker at bygge videre på den eksisterende legefaglighed hos pædagogisk personale ved at give dem værktøjer til at udvikle og undersøge deres lege-, lærings- og børnesyn og give plads til faglig refleksion individuelt, kollektivt og lokalt, udtaler Mathilde Knage.

Netop muligheden for at give plads til refleksion over egen praksis og egne interaktioner med børnene er noget af det, som tiltaler Celina Bengtzon, der er dagplejer i Brønderslev Kommune og uddannet pædagog:

-Jeg leger nok med børnene omkring 90 procent af tiden. Så at få konkrete værktøjer og kompetencer til at nytænke min egen rolle og funktion i legene, synes jeg er meget fagligt givende.

Celina Bengtzon fortæller også om et behov for faglig sparring blandt kollegaerne i legestuegruppen, og hun ser det derfor som positivt, at dagplejepædagogen kan lede den fælles læringsproces.

Hvordan leger man som 14-årig?

Leg for en 2-årig er naturligvis ikke det samme som leg for en 14-årig. Derfor har undervisere fra landets professionshøjskoler også udviklet materialerne med udgangspunkt i de forskellige aldersgrupper.

I bestræbelsen på at sikre praksisrelevante læringsforløb har underviserne løbende haft kontakt til repræsentanter fra dagtilbud samt skole og fritid, der har givet feedback og input til materialerne.

Nu til årsskiftet skal det hele så ud at leve videre i pædagogisk praksis.

Tilmelding

Det næste kompetenceforløb forløber mellem januar og maj 2022, og forløbet er gratis. Dog forpligter man sig ved tilmelding til at understøtte og bidrage til, at der i praksis kan skabes tid og rum til at arbejde med læring i egen praksis og reflektere over denne praksis i den lokale personalegruppe.

Er du leder?

Tilmeld din institution eller legestuegruppe her.


Leg For Dig er vores nye udviklingsprojekt målrettet pædagogisk personale

Læring med afsæt i leg kan både stimulere børns fantasi og nysgerrighed samt bidrage til at styrke og bevare deres lyst til at lære. I VIVEs evaluering af folkeskolereformen fra 2017 giver flere af de adspurgte lærere og pædagoger udtryk for, at de mangler kompetencer til at sikre interessante aktiviteter – særligt i forhold til de læringsunderstøttende aktiviteter, hvor der skal arbejdes med en mere legende tilgang til læring.

Ifølge en undersøgelse fra EVA ses der et behov for at nytænke efter- og videreuddannelsestilbud til pædagogisk personale (EVA, 2020)Her opstår således spørgsmålet om, hvordan vi klæder vores pædagogiske personale endnu bedre på og hvordan vi bringer legen endnu mere i spil blandt dem – og i løbet af deres uddannelse.

I Leg For Dig-projektet giver vi pædagogisk personale mulighed for at udvide deres forståelse og kompetencer i forhold til legefaglighed og legens betydning for børns udvikling. Projektet udmærker sig ved at invitere en bred række aktører inden for pædagogfeltet, herunder pædagogisk personale, faglige organisationer, Kommunernes Landsforening og førende forskere i feltet, med ind i en fælles udforskning af, hvordan man kan skræddersy uddannelsesformater, som imødekommer behovene i praksis. Leg For Dig er et unikt projekt, fordi det henvender sig til alle voksne i børnenes hverdag, uanset om man er dagplejer, pædagog, pædagogmedhjælper, pædagogisk assistent, skolepædagog eller pædagogisk leder. 

Professor emeritus Stig Broström siger om projektet:

Der er behov for projekter som Leg For Dig, som tager højde for behovene i praksis og forstår, at pædagogens faglighed udfolder sig og skal udvikles i mødet med børnene. En af de store udfordringer inden for videreuddannelse i pædagogfeltet er, at den foregår isoleret fra den pædagogiske hverdag. Leg For Dig-projektet insisterer på, at udvikling finder sted i praksis – og med praksis. Legen er et af de stærkeste kendetegn i dansk pædagogisk tradition, og det glæder mig, at der nu kommer et initiativ, der bringer legen i spil i øjenhøjde blandt dem, der gør en kæmpe forskel for vores børn i hverdagen. 

— STIG BROSTRØM

Professor Emeritus

Leg For Dig – hvordan? 

 

Projektet er bygget op omkring en vekselvirkning mellem at undersøge og afprøve nye måder at rammesætte pædagogisk personales faglighed på, med afsæt i legen. Deltagerne kommer til at teste en bred vifte af nytænkte udviklingsforløb, som danner grundlag for mere målrettet, vedkommende og tilgængelig videreuddannelse af voksne, som støtter børn i deres udvikling, trivsel og dannelse. Projektet forventer at inddrage 20 procent af det pædagogiske personale på børneområdet i Danmark, i udviklingen af nye efter- og videreuddannelsesformater, og er foreløbig rammesat til 2023. Projektet er på nuværende tidspunkt i sin udviklingsfase og er fra januar 2022 klar til at lave de første afprøvninger i samarbejde med praksis. Bag Leg For Dig-projektet står landets seks professionshøjskoler sammen med LEGO Fonden, som understøtter med en fondsbevilling på 17 mio. Kr.  

 

Hvis du vil høre mere om Leg For Dig, kan du kontakte projektledelsen:

Mathilde Knage, makn@pha.dk

Trine Lolk Haslam, tlh@ucn.dk

Bliv klogere på Leg For Dig i vores podcastafsnit: