Skab din krop

Finns studerende arbejder med kropsbasisøvelser på en anderledes legende måde. “Skab din krop” åbner for nye forståelser af kropsbasisområdet ved at inddrage skulpturarbejde, der danner afsæt for mime- og fotoleg.

Hvad er intentionen?

Formålet med ”Skab din krop” er at give de studerende en anden tilgang til kropsbasisøvelser: Krybe, kravle, trille, gå, løbe, hoppe, hænge, svinge, klatre, rulle, rytme, afsæt, kropsspænding, afspænding, balance, vægtforskydning (Taarsted Jørgensen, 2015).

Tilrettelæggelse

Kropsbasis øvelser i gymnastiksal, hvor samlet aktivitetstid er ca. 25 min. De studerende samarbejder parvis og laver nedenstående punkter ca. 10 min:

  1. Lav hver en figur i stanniol.
  2. Form figuren i kropsbasis positioner.
  3. Tag et foto af figuren med mobil
  4. Gentag processen med forskellige kropsbasisøvelser (min. 8 stk.)

Når alle er færdige, går 2 par sammen og mimer hinandens kropsbasisøvelser på skift, som de fremtræder af stanniolfiguren på mobilfotoet ca. 15 min. Ifølge Wenger, så omhandler læring som deltagelse, handlen, erfaring og udvikling i praksisfælleskaber, hvilket de tilrettelagte kropslige legeaktiviteter lægger op til. (Illeris, 2019;227).

Finn Hymøller Brink

Læreruddannelsen, UCN

fhy@ucn.dk

De studerendes oplevelse

De studerende giver udtryk for, at det er en god anderledes og sjov måde at arbejde med kroppen på i idrætsundervisningen. 

Mine egne erfaringer

Undervisninger er tilrettelagt med profilidrætsholdet på modulet: Alsidig idrætspraksis – læring, udvikling og fysisk træning, hvor der bliver arbejdet med området kropsbasis, som er et hovedområde i trinmål: Eleven kan anvende kropsbevidsthed i bevægelser og har viden om kroppens spænding, balance, holdning og form. Tidsrammen for aktiviteten er ca. 25 min og bruges som en legeintro til området kropsbasis. Min erfaringer er, at de studerende har skepsis i starten, da det er uvant, at de skal arbejde med stanniol i undervisningen. Det ændrer sig løbende i processen, da de studerende bliver optaget af at arbejde med deres stanniolfigur. Det plejer at ende med et godt grin, når de studerende mimer deres stanniolfiguren på mobilfotoet. Pragmatisme er, ifølge Dewey, læring som kreativ fantasi, hvor erfaringer er eksperimentel interaktion mellem menneskers handlinger, lidelser og gennemgår ændringer gennem udforskning og respons (Illeris, 2019; 82).

Materialer, links og litteratur

”Skab din krop” er en legeaktivitet, som kan laves alle steder. Aldersgruppen er fra +8år og kan således anvendes i både af elever og studerende. Aktiviteten er let at omsætte fra teori til praksis, hvor de studerende kan se formålet med de tilrettelagte aktiviteter.

Materialer

Godt med stanniol (eller andre materialer til at skabe kroppene).

Smartphone eller Ipad med kamera.

Litteratur

Illeris, K. (2019). 15 aktuelle læringsteorier. Frederiksberg: Samfundslitteratur.

Taarsted Jørgensen, H. (2015). Redskabsgymnastik (2nd ed.). Århus: Systime.