Plys
Plus ikon-Gul RGB

Prøvehandlinger på Københavns Professionshøjskole

Playful Learning ambassadørerne er i fuld gang med at iværksætte eksperimenter i deres undervisning for at blive klogere på, hvad en legende tilgang til udvikling og læring egentlig er. Der arbejdes i øjeblikket lokalt på alle professionshøjskolerne med prøvehandlinger.

Hvad er en prøvehandling?

En prøvehandling er en undersøgelse af en ny praksis, som foregår midt i praksis. En prøvehandling er altså først og fremmest et innovations- og læringsværktøj, som er karakteriseret ved at læringen foregår gennem eksperimenteren i praksiskontekst og ikke gennem abstrakte ideer, teorier og planer.

I videoerne nedenfor kan du se, hvordan Playful Learning ambassadørerne fra Københavns Professionshøjskole arbejder med prøvehandlinger i deres undervisning:

Betina Jakobsen: Legende og eksperimenterende tilgange gennem kropslig læring i BA1-undervisningen

Britta Kornholt: Legeobservatører i KLM

Elisabeth Perret Gentil – Refleksionshuler

Hasse Møller – Legedesign i læreruddannelsen

Jakob Ørsted – Legende studiedage

Maya Laybourn – Æstetisk-legende greb i BA-skrivningen

Mikkel Høgsbro – Legende studieaktiviteter til PU-studerendes praktik-studiedage

Præsentation1


Tweet
Share
Share