Plys
Plus ikon-Gul RGB

PlayLabs og ‘tinkering’

Professor Chris Rogers fra Tufts University i Boston har taget sin lærling ph.d.-studerende Matthew Mueller med til Danmark. Sammen har de årelang erfaring med at forbinde elementer som leg, teknologi og læring. Nu er de også gæster i Playful Learning Podcast – episode 3.

Rum der inviterer til læring gennem leg

Samtlige af landets professionshøjskoler har åbnet hver minimum ét PlayLab. PlayLabs er nyskabende læringsrum, som indbyder til en legende tilgang til undervisning. PlayLabs skal fungere som fysiske manifestationer af Playful Learning, og vil i de kommende år medvirke til at give morgendagens pædagoger og lærere et konkret og rummeligt afsæt for deres kompetencer til at tilgå børns udvikling og læring med en legende attitude.

Chris Rogers og Matthew Mueller har beskæftiget sig med synergierne mellem leg og læring – og især arbejdet med de konkrete fysiske aftryk, som en sådan tilgang må have.

De har begge rådgivet og forstyrret Playful Learnings ambassadører i processen frem mod åbningerne af landets indtil videre 7 PlayLabs.

Det legende afsæt for god problemløsning og ingeniørkunst

Matthew Mueller er ph.d.-studerende i Mechanical Engineering. Har leg overhovedet en berettigelse i en faglighed, hvor der sjældent er plads til fejlslutninger og forkerte beregninger? Mueller fremhæver legen som et af de absolut mest virkningsfulde elementer i god ingeniørkunst. Ingeniørkunst drejer sig ikke kun om at ramme rigtigt i sidste ende. På vejen mod målet drejer det sig, som i så mange andre af livets forhold, om at nå frem den mest originale og holdbare løsning af problemet – og der er legen helt central.

Mueller beskriver, hvordan han systematisk giver legen plads, når han sammen med andre skal finde vej frem mod løsning af problemer. Ved at etablere et frit rum, hvor alt er tilladt, etablerer man et rum, de nye og ukendte veje kan åbenbare sig. Der bliver plads til at mixe og remixe kendte løsninger og lege sig ind i nye forestillinger om, hvordan barrierer kan overkommes. Legen er med andre ord et centralt element i det at udvikle eller lære noget. Et element, som kan udvide vilkårene for den divergente tænkning.

Så selv om vi her umiddelbart har med eksakte og konvergente videnskaber at gøre, kan legen befordre nysgerrighed, eksperimenter og mangfoldige iterationer. Mueller ser derfor også legen som et helt naturligt og centralt element i børns læreproces – og ønsker sig, at uddannelsesinstitutioner bredt set tør at give legen langt mere plads og udfoldelsesrum.

Tinkering: at give plads til fysisk brainstorming

På engelsk har man et særligt begreb: ‘Tinkering’. Direkte oversat til dansk betyder ‘to tinker’ at flikke eller rode med. Chris Rogers beskriver tinkering-begrebet som ‘fysisk brainstorming’, og ser det som et centralt element i legende læreprocesser. Gennem flere iterationer pendler den lærende mellem uforudsigelige og eksplorative processer, hvor man roder med mulige løsninger – og hvor man undervejs analyserer, vurderer og udvælger det mest retningsgivende og meningsfulde. Man leger sig på løsningsorienteret vis frem til nye ideer eller forestillinger.

Tinkering-begrebet indrammer med andre ord den divergente tankeproces på fysisk vis. Når vi skal skabe plads til den type af læreprocesser, skal det fysiske læringsmiljø invitere til den type af aktivitet – som ellers risikerer at blive kvalt i mere traditionelle læringsrum. PlayLabs skal kunne favne de retnings- og målorienterede elementer af det at lære – men skal i udstrakt grad invitere til nysgerrighed, eksperimenter og leg, som centrale elementer i læreprocesser.

Den fysiske indretning læringsmiljøet skal således understøtte en lang række af de kompetencer, som bliver afgørende for de opvoksende generationer. Chris Rogers peger netop på, at lyst til at lære, nysgerrighed, metarefleksion, undersøgende tilgange, videnstransfer og det vedholdende mod til at tage nødvendige risici er absolut afgørende egenskaber for både børn og voksne. Derfor bliver det nødvendigt at nytænke såvel vores pædagogiske tilgang som indretningen af de fysiske rammer i relation til børns udvikling og læring – med legen som omdrejningspunkt. Det er PlayLabs forsøg på at realisere.

Lyt til Playful Learning Podcast, episode 3: PlayLabs og ‘tinkering’

I Playful Learning Podcast episode 3 kan du lytte til Professor Chris Rogers og hans lærling Ph.d. Matt Mueller. De kommer begge fra det anerkendte Tufts University i Boston. De har begge arbejdet indgående med leg og legende tilgange – især når det kommer til læringsmiljøer, makerspaces og teknologi.

Lyt med her, hvis du er nysgerrig på mere:

Du kan i øvrigt læse om Chris Rogers arbejde i udgivelsen ‘Making Engineering Playful in Schools’:

Præsentation1


Tweet
Share
Share